Strona główna BIP
URZĄD GMINY MICHAŁÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZĄDOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY WŁADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZĄD GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak załatwić sprawę ?
Struktura organizacyjna Urzędu
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dostęp do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urzędzie Gminy w Michałowie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Biblioteka Gminna
Zespoły Placówek Oświatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

Sołectwa

 ORG. POZARZĄDOWE

Współpracy z organizacjami pozarządowymi

 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarządzenia Wójta Gminy
Podatek i opłaty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o środowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzależnień i Przemocy w Michałowie

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Michałów
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Michałów
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Michałów

 Majątek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Budżet Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 Dług i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudostępnione w biuletynie

Informacje nieudostępnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Aktualne przetargi

Zapytanie ofertowe - Dobudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Michałowie.
Data publikacji: 2015-07-22 15:04:12
 

Wynik zapytania ofertowego - Remont elewacji budynku ZPO Michałów
Data publikacji: 2015-07-09 14:23:37
 

Zapytanie ofertowe - Remont elewacji budynku ZPO w Michałowie
Data publikacji: 2015-06-19 15:27:06
 

Wynik zapytania ofertowego - Dostawa materiałów kamiennych do remontu dróg gruntowych na terenie Gminy Michałów
Data publikacji: 2015-06-15 13:52:53
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY MICHAŁÓW
Data publikacji: 2015-06-03 13:53:24
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa i poprawa bezpieczeństwa drogi gminnej BUJNÓWKA-SADKÓWKA od km 0+000 do km 2+600
Data publikacji: 2015-06-03 11:59:08
 

Wynik zapytania ofertowego - Na wykonanie usługi geodezyjnej- podział geodezyjny nieruchomości – dz. nr 284 obręb Tur Dolny
Data publikacji: 2015-06-01 12:07:56
 

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Wykonanie usługi geodezyjnej – podział nieruchomości w miejscowości Tur Dolny „
Data publikacji: 2015-05-22 12:49:45
 

Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów kamiennych do remontu dróg gruntowych na terenie Gminy Michałów.
Data publikacji: 2015-05-20 12:34:53
 

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Michałów.
Data publikacji: 2015-05-08 15:04:52
 


Archiwum przetargów
2006-07-31 14:13:20
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - „Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Zagajówek”.
 
2006-06-30 09:52:28
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
2006-06-30 09:43:28
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości do sprzedaży
 
2006-04-10 12:19:51
OGŁOSZENIE Wójt Gminy w Michałowie działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 261, poz.2603 z 2004r z poźn. zmianami.) OGŁASZA II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości komunalnych Gminy Michałów.
 
2006-02-14 16:38:05
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Michałów przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy
 
2005-12-30 09:40:17
I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY MICHAŁÓW
 
2005-12-22 15:14:31
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60000 euro. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i zbiornikami w Gminie Michałów – etap 2
 
2005-12-16 09:24:41
OGŁOSZENIE - I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości komunalnych Gminy Michałów
 
2005-12-08 13:24:16
Ogłoszenie - wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Michałów przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy.
 
2005-10-31 09:59:58
Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu spisu inwentaryzacyjnego
 
2005-10-31 09:53:05
OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Michałów informuje, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 roku z późn. zmianami) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Michałowie wywieszony został na okres 21 dni tj. od 31.10.2005 r. do 21.11.2005 r. wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Michałów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego pisemnego
 
2005-10-31 09:51:39
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
2005-10-26 15:43:05
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - dostawa kruszywa kamiennego do remontu dróg gruntowych na terenie gminy Michałów
 
2005-10-13 17:03:50
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO - „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI DLA MIEJSCOWOŚCI MICHAŁÓW – BETLEJEM, MICHAŁÓW - CHYŁKA, PAWŁOWICE, TUR DOLNY, TUR PIASKI, TUR GÓRNY, ZAWALE NIEGOSŁAWSKIE, JELCZA MAŁA, JELCZA WIELKA, WROCIERYŻ, SĘDOWICE W GMINIE MICHAŁÓW”
 
2005-10-09 20:35:15
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO - „Zakup oleju opałowego wraz z dostawą do Zespołu Placówek Oświatowych w Węchadłowie i Urzędu Gminy w Michałowie”
 
2005-10-09 18:21:02
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Michałów informuje, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 roku z późn. zmianami) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Michałowie wywieszony został na okres 21 dni tj. od 11.10.2005 r. do 02.11.2005 r. wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Michałów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego pisemnego
 
2005-10-06 09:54:05
WÓJT GMINY MICHAŁÓW ogłasza konkurs na wolne stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowie
 
2005-09-06 15:07:02
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Adaptacja części pomieszczeń OSP na Gminny Ośrodek Kultury” – roboty budowlane.
 
2005-08-05 14:52:10
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO - satelitarne podłączenie do Internetu
 
2005-08-05 14:47:48
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO - Zakup sprzętu komputerowego
 
2005-07-26 15:12:29
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Adaptacja części pomieszczeń OSP na Gminny Ośrodek Kultury” – roboty budowlane.
 
2005-07-19 15:27:30
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Michałów w okresie od 01.09.2005 r. do 31.12.2005 r.
 
2005-06-29 14:53:17
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 1541002 „Tomaszów przez wieś”.
 
2005-06-29 14:52:28
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej: „Jelcza Wielka – Jelcza Mała”
 
2005-06-29 14:51:34
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej „Przecławka przez wieś”.
 
2005-06-24 13:16:17
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO DZIERŻAWY
 
2005-06-24 13:12:22
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Michałów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 roku)
 
2005-06-07 14:56:07
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Michałowie 28-411 Michałów Michałów 286 woj. Świętokrzyski tel. 041-35-65-670 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI DO 60 000 EURO NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU W WYSOKOŚCI 267 000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE ZOBOWIĄZAŃ PŁACOWYCH PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MICHAŁOWIE
 
2005-05-10 15:54:02
PRZETARG NIEOGRANICZONY - dostawa kruszywa kamiennego do remontu dróg gruntowych na terenie gminy Michałów
 
2005-04-14 07:17:35
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Michałów przeznaczonych do dzierżawy
 
2005-01-28 12:39:38
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Michałów działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r.) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Michałów
 
2005-01-18 16:03:42
Wójt Gminy Michałów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 roku)
 
2004-12-28 07:22:32
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Michałów działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Michałów
 
2004-10-25 16:31:19
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
 
2004-09-20 15:35:01
WYKAZ Wójt Gminy Michałów podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną gminy Michałów zostały przeznaczone do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r, Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami)
 
2004-09-02 13:14:06
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Michałów ogłasza niezależne przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Michałów
 
2004-07-20 14:53:35
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO "DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ I GIMNAZJÓW NA TERENIE GMINY MICHAŁÓW W ROKU SZKOLNYM 2004/2005"
 
2004-07-15 13:03:24
Kredyt na sfinansowanie zobowiązań za wykonany zakres rzeczowych zadań współfinansowanych z programu SAPARD.
 
2004-02-25 17:34:19
UJĘCIE WODY W MIEJCOWOŚCI ZAGAJÓW
 
2004-02-25 17:23:30
STACJA WODOCIĄGOWA "GÓRY"
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY MICHAŁÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl