Strona główna BIP
URZĄD GMINY MICHAŁÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZĄDOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY WŁADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZĄD GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak załatwić sprawę ?
Struktura organizacyjna Urzędu
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dostęp do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urzędzie Gminy w Michałowie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Biblioteka Gminna
Zespoły Placówek Oświatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

Sołectwa

 ORG. POZARZĄDOWE

Współpracy z organizacjami pozarządowymi

 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarządzenia Wójta Gminy
Podatek i opłaty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o środowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzależnień i Przemocy w Michałowie

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Michałów
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Michałów
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Michałów

 Majątek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Budżet Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 Dług i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudostępnione w biuletynie

Informacje nieudostępnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Rok 2010Do druku
OBWIESZCZENIE
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowie
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowie
OBWIESZCZENIE z dnia 30 września 2010 r.
Obwieszczenie z dnia 20 października 2010 r.
I N F O R M A C J A Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowie z dnia 2 listopada 2010 r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Michałów w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Michałów
Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Michałów
OBWIESZCZENIE o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Michałów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowie o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Michałów w dniu 5 grudnia 2010 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, iż rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. (treść rozporządzenia) 

INFORMACJA O TWORZENIU KOMITETÓW WYBORCZYCH DLA WYBORÓW DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

PROGRAM DO WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIA KOMITETU WYBORCZEGO ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ ORAZ KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW

 


Wyniki II tury wyborów samorządowych

 

Nazwisko i imiona

Liczba głosów oddanych
na kandydata

Baran Zbigniew

867

Walasek Mirosław

1501

 
 
Wyniki wyborów na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

Wyniki II tury wyborów samorządowych znajdują się pod adresem: link
 


Wybory samorządowe 2010 – Wyniki

 

Wójt Gminy Michałów - wyniki wyborów

 

 

Nazwisko i imiona

Liczba głosów oddanych
na kandydata

Baran Zbigniew

703

Szewczyk Stanisław

691

Walasek Mirosław

890

Ziółkowski Bogusław

390

 

 

Rada Gminy Michałów - wyniki wyborów

 

 

Okręg wyborczy nr

Nazwisko i imiona

1

Pasternak Józef

2

Żuber Dariusz Janusz

3

Jędrszczyk Jan Stanisław

4

Kowalczyk Bogusław Sławomir

5

Tyburczyk Czesław Henryk

6

Wleciał Jarosław Artur

6

Motyka Rafał Tadeusz

6

Bębenek Zbigniew

7

Wleciał Damian Sebastian

8

Sowa Sylwester

9

Wójcik Bożena Hanka

10

Oleksy Tadeusz Mariusz

11

Wójcik Łukasz Paweł

11

Klamiński Michał

12

Mika Zygmunt Władysław

 

 

Wyniki wyborów na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

Wyniki wyborów do Rady Gminy Michałów oraz głosowania na Wójta znajdują się pod adresem: link

Wyniki wyborów do Rady powiatu znajdują się pod adresem: link

Wyniki wyborów do Sejmiku Kielce znajdują się pod adresem: link

W celu podejrzenia wyników należy kliknąć odpowiednią zakładkę.


 

 WIZUALIZACJA WYBORÓW 

 

OBWIESZCZENIE
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowie
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowie
OBWIESZCZENIE z dnia 30 września 2010 r.
Obwieszczenie z dnia 20 października 2010 r.
I N F O R M A C J A Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowie z dnia 2 listopada 2010 r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Michałów w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Michałów
Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Michałów
OBWIESZCZENIE o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Michałów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowie o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Michałów w dniu 5 grudnia 2010 r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6916
Utworzył: Marcin Panek, data utworzenia: 2010-09-24 11:54:24
Opublikował: Marcin Panek, data publikacji: 2010-12-06 08:53:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY MICHAŁÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl