Strona główna BIP
URZĄD GMINY MICHAŁÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZĄDOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY WŁADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZĄD GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak załatwić sprawę ?
Struktura organizacyjna Urzędu
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dostęp do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urzędzie Gminy w Michałowie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Biblioteka Gminna
Zespoły Placówek Oświatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

Sołectwa

 ORG. POZARZĄDOWE

Współpracy z organizacjami pozarządowymi

 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarządzenia Wójta Gminy
Podatek i opłaty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o środowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzależnień i Przemocy w Michałowie

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Michałów
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Michałów
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Michałów

 Majątek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Budżet Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 Dług i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudostępnione w biuletynie

Informacje nieudostępnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
2004Do druku
.

Załączone pliki
Uchwa_nr_XV_95_04_budzet.pdfUchwała Nr XV/95/2004 (Uchwa_nr_XV_95_04_budzet.pdf - 136.787 KB)
Data publikacji: 2004-04-02 18:33:15 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Uchwała Nr XV/95/2004 Rady Gminy w Michałowie z dnia 18 marca 2004 oku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok
Zal_1_XV_95_2004.pdfZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/95/2004 (Zal_1_XV_95_2004.pdf - 100.412 KB)
Data publikacji: 2004-04-02 18:51:48 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/95/2004
Zal_2_XV_95_2004.pdfZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/95/2004 (Zal_2_XV_95_2004.pdf - 151.612 KB)
Data publikacji: 2004-04-02 18:54:14 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/95/2004
Zal_3_XV_95_2004.pdfZałącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/95/2004 (Zal_3_XV_95_2004.pdf - 50.253 KB)
Data publikacji: 2004-04-02 18:55:57 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/95/2004
Zal_4_XV_95_2004.pdfZałącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/95/2004 (Zal_4_XV_95_2004.pdf - 31.185 KB)
Data publikacji: 2004-04-02 18:56:53 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/95/2004
Zal_7_XV_95_2004.pdfZałącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/95/2004 (Zal_7_XV_95_2004.pdf - 24.268 KB)
Data publikacji: 2004-04-02 18:57:56 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/95/2004
Zal_8_XV_95_2004.pdfZałącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/95/2004 (Zal_8_XV_95_2004.pdf - 22.141 KB)
Data publikacji: 2004-04-02 18:58:51 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/95/2004
Zal_9_XV_95_2004.pdfZałącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/95/2004 (Zal_9_XV_95_2004.pdf - 24.958 KB)
Data publikacji: 2004-04-02 18:59:35 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/95/2004
Zal_5_XV_95_2004.pdfZałącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/95/2004 (Zal_5_XV_95_2004.pdf - 22.294 KB)
Data publikacji: 2004-04-02 19:03:09 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/95/2004
Uchawla_nr_XVII_106_04_zminy_w_budzecie.pdfUchwała Nr XVII/106/2004 (Uchawla_nr_XVII_106_04_zminy_w_budzecie.pdf - 80.614 KB)
Data publikacji: 2004-07-08 09:24:20 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Uchwała Nr XVII/106/2004 Rady Gminy Michałów z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Uchwala_nr_XVIII_112_04_w_sprawie_zmian_w_budzecie_2004.pdfUchwała Nr XVIII/112/2004 (Uchwala_nr_XVIII_112_04_w_sprawie_zmian_w_budzecie_2004.pdf - 86.065 KB)
Data publikacji: 2004-09-07 12:55:50 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Uchwała Nr XVIII/112/2004 Rady Gminy Michałów z dnia 13 sierpnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżcie gminy na 2004 rok
25_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 25/2004 (25_2004.pdf - 114.259 KB)
Data publikacji: 2004-11-19 17:00:40 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 28 października 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
21_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 21/2004 (21_2004.pdf - 127.722 KB)
Data publikacji: 2004-11-19 16:48:51 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2004
20_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 20/2004 (20_2004.pdf - 160.846 KB)
Data publikacji: 2004-11-19 16:43:14 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2004
15_2004_1.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 15/2004 (15_2004_1.pdf - 60.458 KB)
Data publikacji: 2004-11-30 12:09:22 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 rok
12_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 12/2004 (12_2004.pdf - 41.039 KB)
Data publikacji: 2004-12-16 12:16:14 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 rok
Uchwala_Nr_XXII_141_2004_30_12_2004_zmiana_w_budzecie_2004_r.pdfUchwała Nr XXII/141/2004 (Uchwala_Nr_XXII_141_2004_30_12_2004_zmiana_w_budzecie_2004_r.pdf - 60.548 KB)
Data publikacji: 2005-01-13 13:08:37 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Uchwała Nr XXII/141/2004 Rady Gminy Michałów z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
9_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 9/2004 (9_2004.pdf - 26.058 KB)
Data publikacji: 2005-01-13 13:50:03 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2004
8_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 8/2004 (8_2004.pdf - 51.154 KB)
Data publikacji: 2005-01-13 14:23:33 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2004
6_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 6/2004 (6_2004.pdf - 60.851 KB)
Data publikacji: 2005-01-13 14:37:04 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2004
5_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 5/2004 (5_2004.pdf - 44.92 KB)
Data publikacji: 2005-01-13 14:40:09 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004
SPRAWOZDANIE_Z_WYKONANIA_BUDŻETU_GMINY_ZA_2004_ROK.pdfSprawozdanie Wójta Gminy w Michałowie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok (SPRAWOZDANIE_Z_WYKONANIA_BUDŻETU_GMINY_ZA_2004_ROK.pdf - 211.773 KB)
Data publikacji: 2005-04-14 10:34:08 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Sprawozdanie Wójta Gminy w Michałowie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok w formacie PDF.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6066
Utworzył: Grzegorz Buski, data utworzenia: 2004-04-02 18:35:16
Opublikował: Grzegorz Buski, data publikacji: 2004-04-02 19:04:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY MICHAŁÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl