Strona główna BIP
URZĄD GMINY MICHAŁÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZĄDOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY WŁADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZĄD GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak załatwić sprawę ?
Struktura organizacyjna Urzędu
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dostęp do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urzędzie Gminy w Michałowie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Biblioteka Gminna
Zespoły Placówek Oświatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

Sołectwa

 ORG. POZARZĄDOWE

Współpracy z organizacjami pozarządowymi

 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarządzenia Wójta Gminy
Podatek i opłaty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o środowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzależnień i Przemocy w Michałowie

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Michałów
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Michałów
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Michałów

 Majątek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Budżet Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 Dług i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudostępnione w biuletynie

Informacje nieudostępnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Konsultacje społeczne
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów wraz z budową obwodnicy Michałowa.

Gmina Michałów informuje, iż Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w związku ze znacznym niezadowoleniem społecznym co do zaproponowanych rozwiązań projektowych w sprawie budowy obwodnicy m. Michałow, zwrócił się z prośbą o rozważenie nowego wariantu w ramach konsultacji społecznych nowego wariantu przebiegu obwodnicy miejscowości Michałów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766, inwestycji realizowanej przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. więcej»
Konsultacje społeczne
Dotyczy zadania: "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów"


- Dokumenty do pobrania. - link
więcej»
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 26 czerwca 2015 r. o godzinie 14.00 w świetlicy wiejskiej w Pawłowicach odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad: więcej»
Posiedzenie Zespołu ds. wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Michałów na lata 2011-2020
Na podstawie § 1 ust. 2 Regulaminu Zespołu ds. wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Michałów na lata 2011-2020 zatwierdzonego uchwałą nr XXI/132/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 29 czerwca 2012 r., zwołuję posiedzenie Zespołu w celu przygotowania sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Gminy za lata 2013- 2014. więcej»
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna
ds. inwentaryzacji mienia ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy Michałów

działając zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 roku nr 32, poz. 191 z późn. zm)
informuje
więcej»
ZARZĄDZENIE Nr K.1.2015
ZARZĄDZENIE Nr K.1.2015
WÓJTA GMINY MICHAŁÓW
z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w 2015 r. dla pracowników Urzędu Gminy w Michałowie w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy
więcej»
OBWIESZCZENIE
,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku Jedrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jedrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka".

Treść obwieszczenia - link (.pdf)

więcej»
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna
ds. inwentaryzacji mienia ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy Michałów
działając zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 roku nr 32, poz. 191 z późn. zm)
informuje
więcej»
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna
ds. inwentaryzacji mienia ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy Michałów
działając zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 roku nr 32, poz. 191 z późn. zm)
informuje
więcej»
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Michałów
z dnia 08.04.2015r.

Stosownie do art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zawia-damiam, że zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 267.) na wniosek firmy Usługi Elek-tryczne, Projektowo – Wykonawcze AS-EL Jarosława Kolera, Oś. Na stoku 65a/11, 25-437 Kielce, działającego z pełnomocnictwa PGE Dystrybucja S.A. z sie-dzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, oddział Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku Kamiennej Al. M. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna zostało w dniu 26.03.2015r. wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji dla celu publicznego, polegającej na:
więcej»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY MICHAŁÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl