Strona główna BIP
URZĄD GMINY MICHAŁÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZĄDOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY WŁADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZĄD GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak załatwić sprawę ?
Struktura organizacyjna Urzędu
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dostęp do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urzędzie Gminy w Michałowie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Biblioteka Gminna
Zespoły Placówek Oświatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

Sołectwa

 ORG. POZARZĄDOWE

Współpracy z organizacjami pozarządowymi

 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarządzenia Wójta Gminy
Podatek i opłaty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o środowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzależnień i Przemocy w Michałowie

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Michałów
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Michałów
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Michałów

 Majątek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Budżet Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 Dług i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudostępnione w biuletynie

Informacje nieudostępnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Struktura organizacyjna UrzęduDo druku

W skład Urzędu wchodzą następujące stanowiska pracy :

1. Wójt – Mirosław Walasek

2. Sekretarz – mgr inż. Henryka Gietka - Bębenek

3. Skarbnik Gminy – mgr Halina Głombińska

4. Kierownik USC – Aneta Błaszczyk

5. Stanowisko ds. powszechnego obowiązku obrony, zarządzania kryzysowego i oświaty 
mgr Urszula Nowak

6. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i zarządu mieniem
mgr inż. Anna Pytlak

7. Stanowisko ds. organizacyjnych, kadrowych i obsługi organów gminy
Paulina Jaros

8. Stanowisko ds. obsługi informatycznej Urzędu – mgr Marcin Panek

9. Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego, działalności gospodarczej i ochrony  środowiska – mgr Dorota Purtak

10. Stanowisko ds. inwestycji i infrastruktury gminnej – mgr inż. Jarosław Szałapski

11. Stanowisko ds. funduszy europejskich i rozwoju gminy
mgr Małgorzata Leszczyńska-Stawiarz

12. Stanowisko ds. gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej – Teresa Dzierżak

13. Stanowisko ds. zaopatrzenia, rolnictwa i obsługi kasowej – mgr Renata Dąbek - Nocuń

14. Stanowisko ds. księgowości budżetowej – dochody – Grażyna Hanas

15. Stanowisko ds. księgowości budżetowej – wydatki – mgr Wiesława Pasternak

16. Stanowisko ds. płac i rozliczeń – Elżbieta Ćmakowska 

17. Stanowisko ds. planowania finansowego i sprawozdawczości oraz spraw finansowych oświaty – mgr Agnieszka Bochen

18. Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat – mgr Joanna Majcher

19. Stanowisko ds. ewidencji podatków i opłat – Teresa Gajda

20. Stanowisko ds. podatku VAT i windykacji należności – mgr Katarzyna Bandura

21. Stanowiska pomocnicze i obsługi:

  - konserwatorzy.

W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze :
1. Wójt Gminy
2. Sekretarz
3. Skarbnik Gminy
- kordynuje i nadzoruje pracę stanowisk do spraw:
- wymiaru podatku i opłat,
- księgowości podatkowej,
- księgowości budżetowej.
4. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 12673
Utworzył: Grzegorz Buski, data utworzenia: 2003-06-30 14:43:48
Opublikował: Grzegorz Buski, data publikacji: 2003-06-30 14:43:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY MICHAŁÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl