Strona główna BIP
URZĄD GMINY MICHAŁÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZĄDOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY WŁADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZĄD GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak załatwić sprawę ?
Struktura organizacyjna Urzędu
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dostęp do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urzędzie Gminy w Michałowie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Biblioteka Gminna
Zespoły Placówek Oświatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

Sołectwa

 ORG. POZARZĄDOWE

Współpracy z organizacjami pozarządowymi

 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarządzenia Wójta Gminy
Podatek i opłaty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o środowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzależnień i Przemocy w Michałowie

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Michałów
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Michałów
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Michałów

 Majątek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Budżet Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 Dług i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudostępnione w biuletynie

Informacje nieudostępnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
INFORMACJA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH o składzie komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.Do druku
 

INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1

w Górach

o składzie komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


I. SKŁAD KOMISJI

1. Przewodniczący: JOLANTA MORGAŚ, zam. Michałów

2. Z-ca Przewodniczącego: DOROTA PURTAK, zam. Zagajów

Członkowie:

3. Monika Bałaga zam. Przecławka

4. Grzegorz Maj zam. Michałów

5. Maria Kwiecień zam. Góry

6. Sławomir Kwiecień zam. Góry

7. Andrzej Skrzypek zam. Michałów

8. Monika Strączek zam. Kołków


II. GODZINY PRACY KOMISJI


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Górach w dniu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 r. (niedziela),


rozpoczyna pracę o godz. 6.00.

Lokal wyborczy w Zespole Placówek Oświatowych, Góry 116 stanowiący siedzibę komisji otwarty będzie w dniu głosowania

w godzinach od 7.00 do 21.00


Przewodniczący
OKW Nr 1 w Górach
Jolanta Morgaś

 


INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 2

w Tomaszowie

o składzie komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


I. SKŁAD KOMISJI

1. Przewodniczący: KRYSTYNA SZAŁAPSKA, zam. Michałów

2. Z-ca Przewodniczącego: ANNA MŁYŃCZAK, zam. Sędowice

Członkowie:

3. Jolanta Zachariasz zam. Michałów

4. Katarzyna Kowalczyk zam. Tomaszów

5. Lidia Sokołowska zam. Tomaszów

6. Michał Wywiał zam. Michałów

7. Paulina Sasińska zam. Tomaszów

8. Aleksandra Pawlik zam. Polichno

9. Monika Grudzień zam. Pińczów


II. GODZINY PRACY KOMISJI


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Tomaszowie w dniu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 r. (niedziela),


rozpoczyna pracę o godz. 6.00.Lokal wyborczy w Świetlicy wiejskiej, Tomaszów 21 stanowiący siedzibę komisji otwarty będzie w dniu głosowania

w godzinach od 7.00 do 21.00


Przewodniczący
OKW Nr 2 w Tomaszowie
Krystyna Szałapska


 

INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 3

w Michałowie

o składzie komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


I. SKŁAD KOMISJI

1. Przewodniczący: PIOTR MORGAŚ, zam. Michałów

2. Z-ca Przewodniczącego: STANISŁAW WÓJCIK

zam. Michałów


Członkowie:

3. Monika Podlach zam. Michałów

4. Beata Gruszka zam. Michałów

5. Janina Toboła zam. Michałów

6. Wiesław Wywiał zam. Michałów

7. Kamil Motyka zam. Michałów

8. Agnieszka Socha zam. Michałów


II. GODZINY PRACY KOMISJI


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Michałowie w dniu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 r. (niedziela),


rozpoczyna pracę o godz. 6.00.Lokal wyborczy w Świetlicy wiejskiej, Michałów 107 stanowiący siedzibę komisji otwarty będzie w dniu głosowania

w godzinach od 7.00 do 21.00


Przewodniczący
OKW Nr 3 w Michałowie
Piotr Morgaś

 


INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 4

w Turze Dolnym

o składzie komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


I. SKŁAD KOMISJI

1. Przewodniczący: STANISŁAW NOWAK, zam. Tur Dolny

2. Z-ca Przewodniczącego: JOLANTA SZAŁAPSKA,

zam. Michałów


Członkowie:

3. Ewa Puchała zam. Michałów

4. Marzena Kasprzyk zam. Sędowice

5. Katarzyna Lasak zam. Kołków

6. Tadeusz Oleksy zam. Tur Górny

7. Agnieszka Łużak zam. Tur Dolny

8. Jarosław Szałapski zam. Michałów


II. GODZINY PRACY KOMISJI


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Turze Dolnym w dniu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 r. (niedziela),


rozpoczyna pracę o godz. 6.00.Lokal wyborczy w Remizie OSP, Tur Dolny 75 stanowiący siedzibę komisji otwarty będzie w dniu głosowania

w godzinach od 7.00 do 21.00


Przewodniczący
OKW Nr 4 w Turze Dolnym
Stanisław Nowak
INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 5

we Wrocieryżu

o składzie komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


I. SKŁAD KOMISJI

1. Przewodniczący: MARZENA RĘBOCH, zam. Michałów

2. Z-ca Przewodniczącego: MARIAN MROZIK, zam. Sędowice

Członkowie:

3. Justyna Powierza zam. Sędowice

4. Piotr Kozik zam. Wrocieryż

5. Zdzisław Toboła zam. Michałów

6. Aleksandra Wójcik zam. Sadkówka

7. Krzysztof Kasprzyk zam. Wrocieryż

8. Magdalena Ziółkowska zam. Wrocieryż


II. GODZINY PRACY KOMISJI


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 we Wrocieryżu w dniu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 r. (niedziela),


rozpoczyna pracę o godz. 6.00.Lokal wyborczy w Remizie OSP, Wrocieryż 75 stanowiący siedzibę komisji otwarty będzie w dniu głosowania

w godzinach od 7.00 do 21.00Przewodniczący
OKW Nr 5 we Wrocieryżu
Marzena RębochStatystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1470
Utworzył: Marcin Panek, data utworzenia: 2014-05-24 14:06:05
Opublikował: 0, data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY MICHAŁÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl