Strona główna BIP
URZĄD GMINY MICHAŁÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZĄDOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY WŁADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZĄD GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak załatwić sprawę ?
Struktura organizacyjna Urzędu
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dostęp do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urzędzie Gminy w Michałowie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Biblioteka Gminna
Zespoły Placówek Oświatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

Sołectwa

 ORG. POZARZĄDOWE

Współpracy z organizacjami pozarządowymi

 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarządzenia Wójta Gminy
Podatek i opłaty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o środowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzależnień i Przemocy w Michałowie

 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Władze Gminy, Przewodniczący Rady Gminy
Radni Gminy
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Wzór oświadczenia majątkowego

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Michałów
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Michałów
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Michałów

 Majątek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Budżet Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 Dług i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudostępnione w biuletynie

Informacje nieudostępnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2010Do druku
.

Załączone pliki
zarzadzenie_Nr1_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 1/2010 (zarzadzenie_Nr1_2010.pdf - 77.076 KB)
Data publikacji: 2010-01-20 08:43:24 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie obniżenia w II przetargu ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałów przeznaczonej do sprzedaży.
zarzadzenieNR2_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 2/2010 (zarzadzenieNR2_2010.pdf - 55.857 KB)
Data publikacji: 2010-01-29 12:02:27 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 28.01.2010 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie do złożenia wniosku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
zarzadzenieNr4_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 4/2010 (zarzadzenieNr4_2010.pdf - 452.735 KB)
Data publikacji: 2010-03-10 12:01:43 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wóta Gminy Michałów z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
zarzadzenieNr5_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 5/2010 (zarzadzenieNr5_2010.pdf - 200.547 KB)
Data publikacji: 2010-04-16 08:27:14 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wóta Gminy Michałów z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
zarzadzenieNr6_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 6/2010 (zarzadzenieNr6_2010.pdf - 104.841 KB)
Data publikacji: 2010-04-16 08:30:39 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej kotłowni znajdującej się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z udziałem w gruncie, stanowiącej własność Gminy Michałów.
zarzadzenieNr7_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 7/2010 (zarzadzenieNr7_2010.pdf - 118.223 KB)
Data publikacji: 2010-04-16 08:40:24 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Sędowice stanowiących własności Gminy Michałów.
zarzadzenieNr8_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 8/2010 (zarzadzenieNr8_2010.pdf - 98.383 KB)
Data publikacji: 2010-04-16 08:45:06 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargu pisemnego ograniczonego lokalu użytkowego znajdującego się w budynku zlokalizowanym na dz. nr 945/1 obręb Michałów.
zarzadzenieNr10_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 10/2010 (zarzadzenieNr10_2010.pdf - 512.253 KB)
Data publikacji: 2010-04-16 08:47:43 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 roku
zarzadzenieNr14_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 14/2010 (zarzadzenieNr14_2010.pdf - 111.111 KB)
Data publikacji: 2010-05-05 09:58:55 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
zarzadzenieNr15_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 15/2010 (zarzadzenieNr15_2010.pdf - 105.902 KB)
Data publikacji: 2010-05-05 10:01:46 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Michałów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
zarzadzenieNr16_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 16/2010 (zarzadzenieNr16_2010.pdf - 112.756 KB)
Data publikacji: 2010-05-27 14:39:09 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałów przeznaczonych do sprzedaży.
zarzadzenieNr17_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 17/2010 (zarzadzenieNr17_2010.pdf - 497.911 KB)
Data publikacji: 2010-05-27 14:42:14 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarzządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
zarzadzenieNr18_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 18/2010 (zarzadzenieNr18_2010.pdf - 126.689 KB)
Data publikacji: 2010-05-27 14:45:59 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie powołania komisji negocjacyjnej w celu nabycia przez Gminę Michałów nieruchomości położonej w miejscowości Zagajów
zarzadzenieNr19_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 19/2010 (zarzadzenieNr19_2010.pdf - 125.537 KB)
Data publikacji: 2010-05-27 14:48:36 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zagajów stanowiącej Gminy Michałów.
zarzadzenieNr20_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 20/2010 (zarzadzenieNr20_2010.pdf - 122.103 KB)
Data publikacji: 2010-05-27 15:06:23 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wrocieryż stanowiącej własności Gminy Michałów.
zarzadzenieNr21_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 21/2010 (zarzadzenieNr21_2010.pdf - 126.426 KB)
Data publikacji: 2010-05-27 15:11:17 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Wrocieryż stanowiącej własność Gminy Michałów.
zarzadzenieNr22_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 22/2010 (zarzadzenieNr22_2010.pdf - 115.637 KB)
Data publikacji: 2010-06-02 09:31:59 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałów w trybie bezprzetargowym
ZarzadzenieNr12_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 12/2010 (ZarzadzenieNr12_2010.pdf - 119.115 KB)
Data publikacji: 2010-06-14 11:59:56 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Michałowie.
Regulamin_organizacyjny2010.pdfZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/2010 (Regulamin_organizacyjny2010.pdf - 401.702 KB)
Data publikacji: 2010-06-14 12:02:09 Redaktor: Marcin Panek
Opis: REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE
zarzadzenieNr24_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 24/2010 (zarzadzenieNr24_2010.pdf - 1811.656 KB)
Data publikacji: 2010-08-12 14:17:39 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
zarzadzenieNr25_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 25/2010 (zarzadzenieNr25_2010.pdf - 368.096 KB)
Data publikacji: 2010-08-12 14:20:45 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.
zarzadzenieNr26_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 26/2010 (zarzadzenieNr26_2010.pdf - 92.958 KB)
Data publikacji: 2010-08-12 14:23:32 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie tworzenia na terenie Gminy Michałów zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
zarzadzenieNr27_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 27/2010 (zarzadzenieNr27_2010.pdf - 123.623 KB)
Data publikacji: 2010-08-12 14:25:37 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałow z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie powołania Lidera Gminnego oraz Gminnego Biura Spisowego (GBS) odpowiedzialnych za organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku na terenie gminy Michałów.
zarzadzenieNr29_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 29/2010 (zarzadzenieNr29_2010.pdf - 214.56 KB)
Data publikacji: 2010-08-12 14:29:23 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie powołania Zespołu Realizującego Projekt ,,e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST", - w części dotyczącej gminy Michałów
zarzadzenieNr30_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 30/2010 (zarzadzenieNr30_2010.pdf - 122.418 KB)
Data publikacji: 2010-08-12 14:32:45 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi.
zarzadzenieNr31_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 31/2010 (zarzadzenieNr31_2010.pdf - 318.926 KB)
Data publikacji: 2010-08-12 14:34:09 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarzadzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
zarzadzenieNr32_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 32/2010 (zarzadzenieNr32_2010.pdf - 183.254 KB)
Data publikacji: 2010-08-12 14:38:17 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
zarzadzenieNr33_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 33/2010 (zarzadzenieNr33_2010.pdf - 75.571 KB)
Data publikacji: 2010-08-12 14:40:15 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosku nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
zarzadzenieNr34_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 34/2010 (zarzadzenieNr34_2010.pdf - 186.728 KB)
Data publikacji: 2010-08-12 14:42:04 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szcowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Michałów.
zarzadzenieNr36_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 36/2010 (zarzadzenieNr36_2010.pdf - 349.346 KB)
Data publikacji: 2010-08-12 14:44:31 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
zarzadzenieNr37_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 37/2010 (zarzadzenieNr37_2010.pdf - 1044.35 KB)
Data publikacji: 2010-08-12 14:45:54 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 roku
zarzadzenieNr38_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 38/2010 (zarzadzenieNr38_2010.pdf - 78.171 KB)
Data publikacji: 2010-08-12 14:48:15 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 ,,Wyprawka szkolna"
zarzadzenieNr39_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 39/2010 (zarzadzenieNr39_2010.pdf - 125.864 KB)
Data publikacji: 2010-08-12 14:52:57 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji negocjacyjnej w celu nabycia przez Gminę Michałów nieruchomości położonej w miejscowości Jelcza Wielka
zarzadzenieNr40_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 40/2010 (zarzadzenieNr40_2010.pdf - 281.946 KB)
Data publikacji: 2010-08-12 14:59:57 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2010 roku
zarzadzenieNr41_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 41/2010 (zarzadzenieNr41_2010.pdf - 128.597 KB)
Data publikacji: 2010-08-12 15:07:34 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Jelcza Wielka stanowiącej własność Gminy Michałów.
zarzadzenieNr43_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 43/2010 (zarzadzenieNr43_2010.pdf - 90.05 KB)
Data publikacji: 2010-08-12 15:11:29 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Michałów.
zarzadzenieNr44_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 44/2010 (zarzadzenieNr44_2010.pdf - 287.643 KB)
Data publikacji: 2010-08-12 15:12:53 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
zarzadzenieNr45_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 45/2010 (zarzadzenieNr45_2010.pdf - 167.579 KB)
Data publikacji: 2010-10-01 10:07:13 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
zarzadzenieNr46_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 46/2010 (zarzadzenieNr46_2010.pdf - 210.105 KB)
Data publikacji: 2010-10-01 10:10:57 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
zarzadzenieNr47_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 47/2010 (zarzadzenieNr47_2010.pdf - 149.899 KB)
Data publikacji: 2010-10-01 10:13:05 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Tur Piaski stanowiących własność Gminy Michałów.
zarzadzenieNr75_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 75/2010 (zarzadzenieNr75_2010.pdf - 227.635 KB)
Data publikacji: 2010-12-14 10:41:35 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2010 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Michałowie.
zarzadzenieNr76_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 76/2010 (zarzadzenieNr76_2010.pdf - 502.493 KB)
Data publikacji: 2011-04-14 12:56:27 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwach Gminy Michałów.
zarzadzenieNr77_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 77/2010 (zarzadzenieNr77_2010.pdf - 459.704 KB)
Data publikacji: 2011-04-14 12:57:34 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
zarzadzenieNr78_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 78/2010 (zarzadzenieNr78_2010.pdf - 369.534 KB)
Data publikacji: 2011-04-14 13:00:55 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierzawy w trybie przetargu pisemnego ograniczonego lokalu użytkowego znajdującego się w budynku zlokalizowanym na dz. nr 944 obręb Michałów.
zarzadzeniaNr79_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 79/2010 (zarzadzeniaNr79_2010.pdf - 669.289 KB)
Data publikacji: 2011-04-14 13:02:04 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 roku
zarzadzenieNr80_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 80/2010 (zarzadzenieNr80_2010.pdf - 375.8 KB)
Data publikacji: 2011-04-14 13:03:55 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę lokalu użytkowego w miejscowości Góry
zarzadzenieNR81pol_rach.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 81/2010 (zarzadzenieNR81pol_rach.pdf - 66.466 KB)
Data publikacji: 2012-09-03 08:16:02 Redaktor: Marcin Panek
Opis: ZARZĄDZENIE Z DNIA 31 grudnia 2010 ROKU w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Gminie Michałów.
zalacznikNr1DOzARZADZENIA81.pdfZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 81/2010 (zalacznikNr1DOzARZADZENIA81.pdf - 130.204 KB)
Data publikacji: 2012-09-03 08:16:59 Redaktor: Marcin Panek
zalacznikNr2doZarzadzeniaNr81.pdfZałącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 81/2010 (zalacznikNr2doZarzadzeniaNr81.pdf - 255.285 KB)
Data publikacji: 2012-09-03 08:17:41 Redaktor: Marcin Panek
zalacznikNr3doZarzadzeniaNr81.pdfZałącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 81/2010 (zalacznikNr3doZarzadzeniaNr81.pdf - 208.954 KB)
Data publikacji: 2012-09-03 08:18:17 Redaktor: Marcin Panek
zalacznikNr4DoZarzadzeniaNr81.pdfZałącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 81/2010 (zalacznikNr4DoZarzadzeniaNr81.pdf - 755.89 KB)
Data publikacji: 2012-09-03 08:20:31 Redaktor: Marcin Panek
zalNr5doZarzadzenia81.pdfZałącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 81/2010 (zalNr5doZarzadzenia81.pdf - 125.821 KB)
Data publikacji: 2012-09-03 08:21:36 Redaktor: Marcin Panek
ZARZADZENIE_82_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 82/2010 (ZARZADZENIE_82_2010.pdf - 74.738 KB)
Data publikacji: 2012-09-03 08:25:54 Redaktor: Marcin Panek
zarzadzenieNr35_2010.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 35/2010 (zarzadzenieNr35_2010.pdf - 1677.893 KB)
Data publikacji: 2012-09-03 08:59:04 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej
zarzadzenieNr83_2010.PDFZarządzenie Nr 83/2010 (zarzadzenieNr83_2010.PDF - 1472.843 KB)
Data publikacji: 2010-12-20 10:30:28 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31.12.2010r. w sprawie wydawania nieodpłatnie napojów zimnych dla osób świadczących pracę w Urzędzie Gminy w Michałowie

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2165
Utworzył: Marcin Panek, data utworzenia: 2010-01-18 10:13:05
Opublikował: Marcin Panek, data publikacji: 2011-07-11 08:27:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY MICHAŁÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl