Strona główna BIP
URZĄD GMINY MICHAŁÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZĄDOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY WŁADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZĄD GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak załatwić sprawę ?
Struktura organizacyjna Urzędu
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dostęp do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urzędzie Gminy w Michałowie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Biblioteka Gminna
Zespoły Placówek Oświatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

Sołectwa

 ORG. POZARZĄDOWE

Współpracy z organizacjami pozarządowymi

 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarządzenia Wójta Gminy
Podatek i opłaty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o środowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzależnień i Przemocy w Michałowie

 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Władze Gminy, Przewodniczący Rady Gminy
Radni Gminy
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Wzór oświadczenia majątkowego

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Michałów
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Michałów
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Michałów

 Majątek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Budżet Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 Dług i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudostępnione w biuletynie

Informacje nieudostępnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2009Do druku
.

Załączone pliki
zarzadzenie_nr1_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 1/2009 (zarzadzenie_nr1_2009.pdf - 192.202 KB)
Data publikacji: 2009-02-19 14:45:59 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach osp z terenu Gminy Michałów dotyczącej stanu technicznego sprzętu oraz porządku utrzymywanego w powierzonym mieniu komunalnym.
zarzadzenie_nr2_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 2/2009 (zarzadzenie_nr2_2009.pdf - 84.477 KB)
Data publikacji: 2009-02-19 14:47:54 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w jednostkach OSP z terenu Gminy Michałów.
zarzadzenie_nr3_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 3/2009 (zarzadzenie_nr3_2009.pdf - 59.295 KB)
Data publikacji: 2009-02-19 14:50:06 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie Regulaminu dowożenia uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na terenie gminy Michałów
zarzadzenie_nr4_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 4/2009 (zarzadzenie_nr4_2009.pdf - 97.89 KB)
Data publikacji: 2009-02-19 14:53:17 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów wz dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów nie będących własnością pracodawcy.
zarzadzenie_nr6_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 6/2009 (zarzadzenie_nr6_2009.pdf - 112.692 KB)
Data publikacji: 2009-02-19 15:02:11 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie wkładu własnego do projektu pt. ,,Realizacja kampanii informacyjno-szkoleniowej promującej edukację przedszkolną w środowisku wiejskim Województwa Świętokrzyskiego" realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w ramach POKL 2007-2013
zarzadzenie_nr8_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 8/2009 (zarzadzenie_nr8_2009.pdf - 94.423 KB)
Data publikacji: 2009-02-19 15:07:28 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Górach.
zarzadzenieNr9_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 9/2009 (zarzadzenieNr9_2009.pdf - 60.22 KB)
Data publikacji: 2009-04-20 11:27:04 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Michałowie do złożenia wniosku w ramach PO Kapitał Ludzki
zarzadzenieNr10_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 10/2009 (zarzadzenieNr10_2009.pdf - 187.47 KB)
Data publikacji: 2009-04-20 11:28:51 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie inwentaryzacji pełnej mienia komunalnego Gminy Michałów
zarzadzenieNr11_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 11/2009 (zarzadzenieNr11_2009.pdf - 48.525 KB)
Data publikacji: 2009-04-20 11:30:49 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
zarzadzenieNr12_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 12/2009 (zarzadzenieNr12_2009.pdf - 41.084 KB)
Data publikacji: 2009-04-20 11:32:44 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora w ZPO w Górach
zarzadzenieNr13_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 13/2009 (zarzadzenieNr13_2009.pdf - 62.005 KB)
Data publikacji: 2009-04-20 11:37:02 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
zarzadzenieNr15_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 15/2009 (zarzadzenieNr15_2009.pdf - 80.42 KB)
Data publikacji: 2009-04-20 11:39:47 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 10 marca 2009 roku
zarzadzenieNr16_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 16/2009 (zarzadzenieNr16_2009.pdf - 45.806 KB)
Data publikacji: 2009-04-20 11:41:40 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta.
zarzadzenieNr17_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 17/2009 (zarzadzenieNr17_2009.pdf - 78.173 KB)
Data publikacji: 2009-04-20 11:44:21 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
zalaczniki_do_zarzadzenieNr17_2009.zipZałączniki do Zarządzenia Nr 17/2009 (zalaczniki_do_zarzadzenieNr17_2009.zip - 1686.51 KB)
Data publikacji: 2009-04-20 11:45:39 Redaktor: Marcin Panek
zarzadzenieNr19_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 19/2009 (zarzadzenieNr19_2009.pdf - 56.715 KB)
Data publikacji: 2009-04-20 11:48:02 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2009 rok
zalaczniki_do_zarzadzeniaNr19_2009.zipZałącznik do Zarządzenia Nr 19/2009 (zalaczniki_do_zarzadzeniaNr19_2009.zip - 565.854 KB)
Data publikacji: 2009-04-20 11:48:41 Redaktor: Marcin Panek
zarzadzenieNR20_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 20/2009 (zarzadzenieNR20_2009.pdf - 40.751 KB)
Data publikacji: 2009-06-03 11:29:35 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31.marca 2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora ZPO w Górach
zarzadzenieNR21_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 21/2009 (zarzadzenieNR21_2009.pdf - 149.765 KB)
Data publikacji: 2009-06-03 11:33:20 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2009 rok
zarzadzenieNR22_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 22/2009 (zarzadzenieNR22_2009.pdf - 43.45 KB)
Data publikacji: 2009-06-03 11:35:20 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych.
zarzadzenieNR23_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 23/2009 (zarzadzenieNR23_2009.pdf - 355.301 KB)
Data publikacji: 2009-06-03 11:37:29 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.
zarzadzenieNR24_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 24/2009 (zarzadzenieNR24_2009.pdf - 247.225 KB)
Data publikacji: 2009-06-03 11:38:26 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2009 rok.
zarzadzenieNR25_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 25/2009 (zarzadzenieNR25_2009.pdf - 155.057 KB)
Data publikacji: 2009-06-03 11:39:53 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
zarzadzenieNR26_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 26/2009 (zarzadzenieNR26_2009.pdf - 104.232 KB)
Data publikacji: 2009-06-03 11:41:14 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie powierzenia Skarbnikowi Gminy obowiązków i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej.
zarzadzenie27_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 27/2009 (zarzadzenie27_2009.pdf - 182.752 KB)
Data publikacji: 2009-07-16 08:17:15 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2009 rok
zarzadzenie28_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 28/2009 (zarzadzenie28_2009.pdf - 147.46 KB)
Data publikacji: 2009-07-16 08:18:30 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 04 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2009 rok
zarzadzenie29_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 29/2009 (zarzadzenie29_2009.pdf - 130.237 KB)
Data publikacji: 2009-07-16 08:20:21 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2009 rok
Zarzadzenie_Nr_30_2009_.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 30/2009 (Zarzadzenie_Nr_30_2009_.pdf - 81.487 KB)
Data publikacji: 2009-07-16 10:01:02 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Gminnej do szacowania strat spowodowanych klęskami żywiołowymi na terenie gminy Michałów
zarzadzenie33_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 33/2009 (zarzadzenie33_2009.pdf - 108.589 KB)
Data publikacji: 2009-07-16 08:23:28 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2009 rok.
zarzadzenie_Nr_14_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 14/2009 (zarzadzenie_Nr_14_2009.pdf - 239.714 KB)
Data publikacji: 2009-07-16 13:00:44 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie obniżenia w II przetargu ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących mienie gminne przeznaczone do sprzedaży.
Zarządzenie38_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 38/2009 (Zarządzenie38_2009.pdf - 44.269 KB)
Data publikacji: 2009-09-07 15:16:45 Redaktor: Marcin Panek
Zarzadzenie39_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 39/2009 (Zarzadzenie39_2009.pdf - 161.39 KB)
Data publikacji: 2009-09-07 15:18:10 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Michałowie.
zarzadzenieNr32_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 32/2009 (zarzadzenieNr32_2009.pdf - 546.497 KB)
Data publikacji: 2009-09-10 09:06:34 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy w Michałowie
zarzadzenieNr34_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 34/2009 (zarzadzenieNr34_2009.pdf - 78.957 KB)
Data publikacji: 2009-09-10 09:08:42 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników budżetowych jednostek organizacyjnych Gminy Michałów.
zarzadzenieNr35_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 35/2009 (zarzadzenieNr35_2009.pdf - 511.004 KB)
Data publikacji: 2009-09-10 09:12:37 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2009 rok.
zarzadzenieNr36_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 36/2009 (zarzadzenieNr36_2009.pdf - 41.892 KB)
Data publikacji: 2009-09-10 09:14:59 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych.
zarzadzenieNr37_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 37/2009 (zarzadzenieNr37_2009.pdf - 45.692 KB)
Data publikacji: 2009-09-10 09:17:54 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
zarzadzenieNr39_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 39/2009 (zarzadzenieNr39_2009.pdf - 376.496 KB)
Data publikacji: 2009-10-12 13:02:00 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Michałowie.
zarzadzenieNr40_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 40/2009 (zarzadzenieNr40_2009.pdf - 57.254 KB)
Data publikacji: 2009-10-12 13:05:42 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 01 września 2009 roku w sprawie zmiany ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gmine Michałów oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w tych stołówkach.
zarzadzenieNr41_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 41/2009 (zarzadzenieNr41_2009.pdf - 247.35 KB)
Data publikacji: 2009-10-12 13:07:34 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 16 września 2009 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2009 rok.
zarzadzenieNr42_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 42/2009 (zarzadzenieNr42_2009.pdf - 522.14 KB)
Data publikacji: 2009-10-12 13:38:29 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 22 września 2009 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Michałowie.
zarzadzenieNr44_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 44/2009 (zarzadzenieNr44_2009.pdf - 71.734 KB)
Data publikacji: 2009-10-12 14:43:49 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 25 września 2009 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej.
ZarzadzenieNr38_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 38/2009 (ZarzadzenieNr38_2009.pdf - 174.412 KB)
Data publikacji: 2009-11-13 11:04:19 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Michałowie
ZarzadzenieNr48_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 48/2009 (ZarzadzenieNr48_2009.pdf - 211.971 KB)
Data publikacji: 2009-11-13 11:08:01 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 15 października 2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tą służbę w Urzedzie Gminy w Michałowie.
zarzadzenieNr45_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 45/2009 (zarzadzenieNr45_2009.pdf - 146.939 KB)
Data publikacji: 2009-11-19 12:14:13 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 6 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
zarzadzenieNr47_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 47/2009 (zarzadzenieNr47_2009.pdf - 201.661 KB)
Data publikacji: 2009-11-19 12:18:21 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 14 października 2009 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących mienie gminne przeznaczonych do sprzedaży.
zarzadzenieNr49_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 49/2009 (zarzadzenieNr49_2009.pdf - 434.896 KB)
Data publikacji: 2009-11-19 12:20:35 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2009 rok
zarzadzenieNr51_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 51/2009 (zarzadzenieNr51_2009.pdf - 431.621 KB)
Data publikacji: 2009-11-19 12:22:33 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 roku
zarzadzenieNr53_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 53/2009 (zarzadzenieNr53_2009.pdf - 267.258 KB)
Data publikacji: 2009-12-10 10:00:02 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zaeządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
zarzadzenieNr54_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 54/2009 (zarzadzenieNr54_2009.pdf - 396.885 KB)
Data publikacji: 2009-12-10 10:09:27 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarzadzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
zarzadzenie_Nr55_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 55/2009 (zarzadzenie_Nr55_2009.pdf - 230.332 KB)
Data publikacji: 2010-01-18 10:07:00 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
zarzadzenie_Nr56_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 56/2009 (zarzadzenie_Nr56_2009.pdf - 100.436 KB)
Data publikacji: 2010-01-18 10:09:32 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Michałów od Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie nieruchomości wraz z zabudowaniami Ośrodków Zdrowia w Górach, Michałowie i Sędowicach
zarzadzenie_Nr57_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 57/2009 (zarzadzenie_Nr57_2009.pdf - 417.252 KB)
Data publikacji: 2010-01-18 10:10:51 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
zarzadzenie_Nr58_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 58/2009 (zarzadzenie_Nr58_2009.pdf - 232.562 KB)
Data publikacji: 2010-01-18 10:11:55 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
zarzadzenieNr31_2009..pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 31/2009 (zarzadzenieNr31_2009..pdf - 120.371 KB)
Data publikacji: 2010-01-27 10:31:54 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Michałowie
regulamin_organizacyjny2009.pdfZałącznik do zarządzenia Nr 31/2009 (regulamin_organizacyjny2009.pdf - 363.592 KB)
Data publikacji: 2010-01-27 10:34:57 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Michałowie
zarzadzenieNr59_2009.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 59/2009 (zarzadzenieNr59_2009.pdf - 813.592 KB)
Data publikacji: 2012-09-27 10:11:52 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Michałów dla samorządowej instytucji kultury (biblioteki)

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1708
Utworzył: Marcin Panek, data utworzenia: 2009-02-19 14:41:56
Opublikował: Marcin Panek, data publikacji: 2011-07-11 08:19:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY MICHAŁÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl