Strona główna BIP
URZĄD GMINY MICHAŁÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZĄDOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY WŁADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZĄD GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak załatwić sprawę ?
Struktura organizacyjna Urzędu
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dostęp do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urzędzie Gminy w Michałowie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Biblioteka Gminna
Zespoły Placówek Oświatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

Sołectwa

 ORG. POZARZĄDOWE

Współpracy z organizacjami pozarządowymi

 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarządzenia Wójta Gminy
Podatek i opłaty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o środowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzależnień i Przemocy w Michałowie

 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Władze Gminy, Przewodniczący Rady Gminy
Radni Gminy
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Wzór oświadczenia majątkowego

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Michałów
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Michałów
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Michałów

 Majątek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Budżet Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 Dług i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudostępnione w biuletynie

Informacje nieudostępnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2008Do druku
.

Załączone pliki
1_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 1/2008 (1_2008.pdf - 116.245 KB)
Data publikacji: 2008-02-28 09:25:22 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia wyborów uzupełniających w sołectwie Tur Dolny.
zarzadzenie4_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 4/2008 (zarzadzenie4_2008.pdf - 1569.093 KB)
Data publikacji: 2008-04-22 09:26:51 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008rok
zarzadzenie5_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 5/2008 (zarzadzenie5_2008.pdf - 681.908 KB)
Data publikacji: 2008-04-22 09:28:30 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 marca 2008 roku
zarzadzenie6_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 6/2008 (zarzadzenie6_2008.pdf - 1.196 KB)
Data publikacji: 2008-06-11 13:30:55 Redaktor: Marcin Panek
zarzadzenie7_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 7/2008 (zarzadzenie7_2008.pdf - 510.917 KB)
Data publikacji: 2008-06-11 13:32:20 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 29 kwietnia 2008 roku.
zarzadzenie_8_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 8/2008 (zarzadzenie_8_2008.pdf - 584.977 KB)
Data publikacji: 2008-06-11 13:36:07 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 12 maja 2008 roku.
zarzadzenie_9_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 9/2008 (zarzadzenie_9_2008.pdf - 230.567 KB)
Data publikacji: 2008-06-11 13:37:11 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 29 maj 2008 roku.
zarzadzenie_10_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 10/2008 (zarzadzenie_10_2008.pdf - 58.114 KB)
Data publikacji: 2008-06-12 10:07:53 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 9 czerwca 2008 roku.
zarzadzenie_nr11_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 11/2008 (zarzadzenie_nr11_2008.pdf - 86.359 KB)
Data publikacji: 2008-07-08 11:40:16 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Zespołu Roboczego do opracowania i koordynowania realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w celu podjęcia działań w ramach Poakcyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Michałów
zarzadzenie_nr12_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 12/2008 (zarzadzenie_nr12_2008.pdf - 164.986 KB)
Data publikacji: 2008-07-08 12:02:07 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy Michałów
zalacznik_do_zarzadzenia_nr12_2008.pdfZałącznik do zarządzenia Nr 12/2008 (zalacznik_do_zarzadzenia_nr12_2008.pdf - 61.253 KB)
Data publikacji: 2008-07-08 12:03:41 Redaktor: Marcin Panek
zarzadzenie13_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 13/2008 (zarzadzenie13_2008.pdf - 164.795 KB)
Data publikacji: 2008-07-07 13:46:22 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 30 czerwca 2008 roku.
zarzadzenie14_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 14/2008 (zarzadzenie14_2008.pdf - 299.737 KB)
Data publikacji: 2008-09-05 12:28:05 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 30 czerwca 2008 roku
zarzadzenie15_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 15/2008 (zarzadzenie15_2008.pdf - 438.496 KB)
Data publikacji: 2008-09-05 12:30:36 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 1 lipca 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2007 Wójta Gminy Michałów z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Gminie Michałów.
zarzadzenie16_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 16/2008 (zarzadzenie16_2008.pdf - 331.021 KB)
Data publikacji: 2008-09-05 12:34:32 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 1 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodów oraz sprzętu silnikowego, używanych przez jednostki organizacyjne, w tym i Urząd Gminy podległe Gminie Michałów.
zarzadzenie17_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 17/2008 (zarzadzenie17_2008.pdf - 427.403 KB)
Data publikacji: 2008-09-05 12:35:39 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 15 lipca 2008 roku
zarzadzenie18_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 18/2008 (zarzadzenie18_2008.pdf - 695.525 KB)
Data publikacji: 2008-09-05 12:37:07 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarzadzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 18 sierpnia 2008 roku.
zarzadzenie_19_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 19/2008 (zarzadzenie_19_2008.pdf - 73.108 KB)
Data publikacji: 2008-09-05 12:40:01 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora.
zarzadzenie20_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 20/2008 (zarzadzenie20_2008.pdf - 50.059 KB)
Data publikacji: 2008-09-05 12:42:24 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora.
zarzadzenie_21_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 21/2008 (zarzadzenie_21_2008.pdf - 58.679 KB)
Data publikacji: 2008-09-05 12:46:30 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i ucznią na zakup podręczników.
zarzadzenie_nr22_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 22/2008 (zarzadzenie_nr22_2008.pdf - 61.01 KB)
Data publikacji: 2008-10-09 09:08:04 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
zarzadzenie_nr23_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 23/2008 (zarzadzenie_nr23_2008.pdf - 159.356 KB)
Data publikacji: 2008-10-09 09:09:55 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 29 sierpnia 2008 roku
zarzadzenie_nr24_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 24/2008 (zarzadzenie_nr24_2008.pdf - 123.502 KB)
Data publikacji: 2008-10-09 09:12:06 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 8 września 2008 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
zarzadzenie_nr25_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 25/2008 (zarzadzenie_nr25_2008.pdf - 302.94 KB)
Data publikacji: 2008-10-09 09:13:31 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 16 września 2008 roku
zarzadzenie_nr26_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 26/2008 (zarzadzenie_nr26_2008.pdf - 70.13 KB)
Data publikacji: 2008-10-09 09:15:40 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 25 września 2008 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2009 przez podległe gminie jednostki budżetowe
zarzadzenie_nr28_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 28/2008 (zarzadzenie_nr28_2008.pdf - 147.168 KB)
Data publikacji: 2008-10-09 13:58:01 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 30 września 2008 roku
zarzadzenie_nr29_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 29/2008 (zarzadzenie_nr29_2008.pdf - 91.382 KB)
Data publikacji: 2008-10-09 14:00:29 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 6 października 2008 roku w sprawie powołania komisji ds. nagród
zarzadzenie3_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 3/2008 (zarzadzenie3_2008.pdf - 136.458 KB)
Data publikacji: 2008-10-15 10:57:02 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie kontroli zewnętrznej w jednostkach organizacyjnych - ZPO w Michałowie, Górach, Sędowicach i Węchadłowie.
zarzadzenie_nr2_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 2/2008 (zarzadzenie_nr2_2008.pdf - 101.304 KB)
Data publikacji: 2008-10-21 13:57:42 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
zalacznik_do_zarzadzenia_nr2_2008.pdfZałącznik do Zarządzenia Nr 2/2008 (zalacznik_do_zarzadzenia_nr2_2008.pdf - 185.799 KB)
Data publikacji: 2008-10-21 14:00:29 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2008 Wójta Gminy Michałów z dnia 8 lutego 2008 roku. Regulamin Komisji Przetargowej.
zarzadzenie_nr30_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 30/2008 (zarzadzenie_nr30_2008.pdf - 66.122 KB)
Data publikacji: 2008-10-31 13:16:09 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 14 października 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż używanego samochodu osobowego marki POLONEZ.
zarzadzenie_nr31_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 31/2008 (zarzadzenie_nr31_2008.pdf - 850.212 KB)
Data publikacji: 2008-10-31 13:20:21 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 22 października 2008 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2008 rok.
zarzadzenie_nr32_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 32/2008 (zarzadzenie_nr32_2008.pdf - 54.051 KB)
Data publikacji: 2008-10-31 13:23:05 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 24 października 2008 roku w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosków nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
zarzadzenie_nr33_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 33/2008 (zarzadzenie_nr33_2008.pdf - 622.161 KB)
Data publikacji: 2008-11-25 09:29:50 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
zarzadzenie nr34_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 34/2008 (zarzadzenie nr34_2008.pdf - 407.704 KB)
Data publikacji: 2008-11-25 09:32:14 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy w Michałowie.
zarzadzenie_nr35_2008.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 35/2008 (zarzadzenie_nr35_2008.pdf - 73.666 KB)
Data publikacji: 2009-01-12 12:08:00 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 35/2008 z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2009 rok
UchwalaNrprojekt_budzetu2009.pdfZałącznik do zarządzenia Nr 35/2008 (UchwalaNrprojekt_budzetu2009.pdf - 123.65 KB)
Data publikacji: 2009-01-12 13:26:48 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Projekt Uchwały Rady Gminy Michałów w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2009 r.
projekt_budzetu2009.zipZałaczniki do Zarządzenia Nr 35/2008 (projekt_budzetu2009.zip - 522.795 KB)
Data publikacji: 2009-01-12 13:45:44 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Załaczniki do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok (format pliku .zip)

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2007
Utworzył: Marcin Panek, data utworzenia: 2008-02-28 09:13:34
Opublikował: Marcin Panek, data publikacji: 2008-02-28 09:26:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY MICHAŁÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl