Strona główna BIP
URZĄD GMINY MICHAŁÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZĄDOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY WŁADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZĄD GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak załatwić sprawę ?
Struktura organizacyjna Urzędu
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dostęp do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urzędzie Gminy w Michałowie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Biblioteka Gminna
Zespoły Placówek Oświatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

Sołectwa

 ORG. POZARZĄDOWE

Współpracy z organizacjami pozarządowymi

 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarządzenia Wójta Gminy
Podatek i opłaty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o środowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzależnień i Przemocy w Michałowie

 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Władze Gminy, Przewodniczący Rady Gminy
Radni Gminy
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Wzór oświadczenia majątkowego

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Michałów
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Michałów
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Michałów

 Majątek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Budżet Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 Dług i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudostępnione w biuletynie

Informacje nieudostępnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2007Do druku
.

Załączone pliki
1_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 1/2007 (1_2007.pdf - 131.319 KB)
Data publikacji: 2007-01-23 07:53:16 Redaktor: Łukasz Pawłowski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Michałów
1_2007_zalacznik_1.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 1/2007 - załącznik nr 1 (1_2007_zalacznik_1.pdf - 34.106 KB)
Data publikacji: 2007-01-23 07:55:00 Redaktor: Łukasz Pawłowski
2_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 2/2007 (2_2007.pdf - 39.803 KB)
Data publikacji: 2007-02-08 09:31:34 Redaktor: Łukasz Pawłowski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie do wydawania decyzji administracyjnych
4_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 4/2007 (4_2007.pdf - 35.528 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 11:09:52 Redaktor: Łukasz Pawłowski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Michałowie oraz na wolne stanowiska dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
4_2007_zalacznik_1.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 4/2007 - załącznik nr 1 (4_2007_zalacznik_1.pdf - 68.837 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 11:24:55 Redaktor: Łukasz Pawłowski
Opis: Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Michałowie oraz na wolne stanowiska dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
4_2007_zalacznik_1_1.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 4/2007 - załącznik nr 1 do regulaminu (4_2007_zalacznik_1_1.pdf - 30.33 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 11:27:18 Redaktor: Łukasz Pawłowski
4_2007_zalacznik_1_2.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 4/2007 - załącznik nr 2 do regulaminu (4_2007_zalacznik_1_2.pdf - 40.373 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 11:27:56 Redaktor: Łukasz Pawłowski
4_2007_zalacznik_1_3.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 4/2007 - załącznik nr 3 do regulaminu (4_2007_zalacznik_1_3.pdf - 44.796 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 11:29:39 Redaktor: Łukasz Pawłowski
4_2007_zalacznik_1_4.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 4/2007 - załącznik nr 4 do regulaminu (4_2007_zalacznik_1_4.pdf - 36.889 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 11:30:02 Redaktor: Łukasz Pawłowski
4_2007_zalacznik_1_5.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 4/2007 - załącznik nr 5 do regulaminu (4_2007_zalacznik_1_5.pdf - 29.511 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 11:30:26 Redaktor: Łukasz Pawłowski
4_2007_zalacznik_1_6.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 4/2007 - załącznik nr 6 do regulaminu (4_2007_zalacznik_1_6.pdf - 40.654 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 11:30:54 Redaktor: Łukasz Pawłowski
4_2007_zalacznik_1_7.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 4/2007 - załącznik nr 7 do regulaminu (4_2007_zalacznik_1_7.pdf - 33.238 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 11:31:20 Redaktor: Łukasz Pawłowski
5_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 5/2007 (5_2007.pdf - 38.109 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 11:33:30 Redaktor: Łukasz Pawłowski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 8 lutego 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko ds. mienia komunalnego i obsługi informatycznej Urzędu oraz stanowisko ds. funduszy europejskich i rozwoju gminy.
6_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 6/2007 (6_2007.pdf - 35.342 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 11:37:22 Redaktor: Łukasz Pawłowski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 8 lutego 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko ds. mienia komunalnego i obsługi informatycznej Urzędu oraz stanowisko ds. funduszy europejskich i rozwoju gminy.
7_2007Zarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 7/2007 (7_2007 - 91.437 KB)
Data publikacji: 2007-09-21 07:40:55 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok
7_2007zal1.docZarządzenie Wójta Gminy Michałów 7/2007 - załącznik nr 1 (7_2007zal1.doc - 103.069 KB)
Data publikacji: 2007-09-21 07:44:18 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Dochody budżetu na 2007 rok
7_2007zal2.docZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 7/2007 - załącznik nr2 (7_2007zal2.doc - 146.124 KB)
Data publikacji: 2007-09-21 07:46:28 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Wydatki budżetu na 2007 rok
7_2007zal3Zarządzenie Wójta Gminy Michałów 7/2007 - załącznik nr3 (7_2007zal3 - 78.029 KB)
Data publikacji: 2007-09-21 07:48:22 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Plan Finansowy na 2007 rok
nr_8_2007Zarządzenie Wójta Gminy Michałów NR 8/2007 (nr_8_2007 - 110.24 KB)
Data publikacji: 2007-09-21 07:53:11 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 02 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2007
nr_9_2007Zarządzenie Wójta Gminy Michałów NR 9/2007 (nr_9_2007 - 137.154 KB)
Data publikacji: 2007-09-21 07:55:57 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007
10_2007Zarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 10/2007 (10_2007 - 103.381 KB)
Data publikacji: 2007-09-21 07:59:53 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów nie będących własnością pracodawcy
11_2007Zarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 11/2007 (11_2007 - 139.363 KB)
Data publikacji: 2007-09-21 08:08:48 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 07 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007
12_2007Zarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 12/2007 (12_2007 - 297.321 KB)
Data publikacji: 2007-09-21 08:13:52 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Michałów z dnia 11 maja 2007 roku w sprawie ochrony ujęć wody i urządzeń wodociągowych na wypadek zagrożenia zniszczeniem oraz zapewnienia dostawy wody pitnej dla ludności, zakładów przemysłu spożywczego i urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń
14_2007Zarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 14/2007 (14_2007 - 75.544 KB)
Data publikacji: 2007-09-21 08:19:57 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych oraz stanowisko ds. podatku VAT i windykacji należności
15_2007Zarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 15/2007 (15_2007 - 104.726 KB)
Data publikacji: 2007-09-21 08:24:54 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych oraz stanowisko ds. podatku VAT i widykacji należności
16_2007Zarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 16/2007 (16_2007 - 116.494 KB)
Data publikacji: 2007-09-21 08:27:39 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007
17_2007Zarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 17/2007 (17_2007 - 60.528 KB)
Data publikacji: 2007-09-21 08:29:32 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie wypożyczania sprzętu i wyposażenia
18_2007Zarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 18/2007 (18_2007 - 154.098 KB)
Data publikacji: 2007-09-21 08:32:36 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Gminnej do szacowania strat spowodowanych klęskami żywiołowymi na terenie gminy Michałów
19_2007Zarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 19/2007 (19_2007 - 77.633 KB)
Data publikacji: 2007-09-21 08:34:33 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007
23_2007Zarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 23/2007 (23_2007 - 89.247 KB)
Data publikacji: 2007-09-21 08:39:26 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 18 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
24_2007Zarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 24/2007 (24_2007 - 67.291 KB)
Data publikacji: 2007-09-21 08:44:09 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej
25_2007Zarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 25/2007 (25_2007 - 178.524 KB)
Data publikacji: 2007-09-21 08:47:05 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007
26_2007Zarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 26/2007 (26_2007 - 95.178 KB)
Data publikacji: 2007-09-21 08:49:49 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 6 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałów
27_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 27/2007 (27_2007.pdf - 140.152 KB)
Data publikacji: 2007-10-25 11:37:15 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007
28_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 28/2007 (28_2007.pdf - 185.999 KB)
Data publikacji: 2007-10-25 12:07:10 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 25 września 2007 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wybrach do Sejmu RP i Senatu RP.
29_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 29/2007 (29_2007.pdf - 57.15 KB)
Data publikacji: 2007-10-25 12:13:54 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 25 września 2007 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2008 przez podległe gminie jednostki budżetowe.
30_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 30/2007 (30_2007.pdf - 173.226 KB)
Data publikacji: 2007-10-25 12:22:18 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007.
31_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 31/2007 (31_2007.pdf - 401.455 KB)
Data publikacji: 2007-10-25 12:49:44 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
32_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 32/2007 (32_2007.pdf - 66.811 KB)
Data publikacji: 2007-10-25 12:56:10 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie powołania komisji negocjacyjnej.
33_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 33/2007 (33_2007.pdf - 190.49 KB)
Data publikacji: 2007-11-13 11:51:20 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 19 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007
34_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 34/2007 (34_2007.pdf - 246.232 KB)
Data publikacji: 2007-11-13 12:03:58 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 23 października 2007 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
36_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 36/2007 (36_2007.pdf - 74.604 KB)
Data publikacji: 2007-11-13 12:13:20 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 26 października 2007 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
37_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 37/2007 (37_2007.pdf - 179.956 KB)
Data publikacji: 2007-11-13 12:23:43 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007
38_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 38/2007 (38_2007.pdf - 96.23 KB)
Data publikacji: 2007-11-13 12:33:02 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządenie Wójta Gminy Michałów z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie zmiany w ,,Regulaminie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Michałowie i na wolne stanowisko kierownikówgminnych jednostek organizacyjnych"
39_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 39/2007 (39_2007.pdf - 67.289 KB)
Data publikacji: 2007-11-13 13:54:30 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Michałowie.
zal1_nr_39_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 39/2007 - załącznik nr 1 (zal1_nr_39_2007.pdf - 98.214 KB)
Data publikacji: 2007-11-13 13:55:26 Redaktor: Marcin Panek
oswiadczenie_nr_1.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 39/2007 - oświadczenie nr 1 (oswiadczenie_nr_1.pdf - 45.529 KB)
Data publikacji: 2007-11-13 13:56:06 Redaktor: Marcin Panek
oswiadczenie_nr2.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 39/2007 - oświadczenie nr 2 (oswiadczenie_nr2.pdf - 46.867 KB)
Data publikacji: 2007-11-13 13:57:41 Redaktor: Marcin Panek
oswiadczenie_nr3.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 39/2007 - oświadczenie nr 3 (oswiadczenie_nr3.pdf - 44.525 KB)
Data publikacji: 2007-11-13 13:59:14 Redaktor: Marcin Panek
oswiadczenie_nr4.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 39/2007 - oświadczenie nr 4 (oswiadczenie_nr4.pdf - 48.509 KB)
Data publikacji: 2007-11-13 14:03:34 Redaktor: Marcin Panek
40_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 40/2007 (40_2007.pdf - 67.294 KB)
Data publikacji: 2007-11-13 14:11:09 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko ds. obsługi informatycznej Urzędu.
zal1_nr_40_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 40/2007 - Załącznik nr 1 (zal1_nr_40_2007.pdf - 94.45 KB)
Data publikacji: 2007-11-13 14:22:02 Redaktor: Marcin Panek
41_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 41/2007 (41_2007.pdf - 62.672 KB)
Data publikacji: 2007-11-16 10:25:37 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkocholowych.
43_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 43/2007 (43_2007.pdf - 74.282 KB)
Data publikacji: 2007-11-19 14:04:35 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2008 rok
projekt_uchwaly_budzetowej_na_2008.pdfProjekt Uchwały Rady Gminy Michałów (projekt_uchwaly_budzetowej_na_2008.pdf - 99.129 KB)
Data publikacji: 2007-11-19 14:08:12 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Projekt Uchwały Rady Gminy Michałów w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2008 rok
zal_od1do3a.pdfZałączniki Nr od 1 do 3a - projekt uchwały (zal_od1do3a.pdf - 92.637 KB)
Data publikacji: 2007-11-19 14:17:19 Redaktor: Marcin Panek
zal_od4do4b.pdfZałączniki Nr od 4 do 4b - projekt uchwały (zal_od4do4b.pdf - 56.949 KB)
Data publikacji: 2007-11-19 14:18:20 Redaktor: Marcin Panek
zal_5do10.pdfZałączniki Nr od 5 do 10 - projekt uchwały (zal_5do10.pdf - 115.481 KB)
Data publikacji: 2007-11-19 14:19:21 Redaktor: Marcin Panek
prognoza_kwoty_dluguna2008i_lata_nastepne.pdfPrognoza kwoty długu na rok 2008 i lata następne (prognoza_kwoty_dluguna2008i_lata_nastepne.pdf - 218.181 KB)
Data publikacji: 2007-11-19 14:20:36 Redaktor: Marcin Panek
objasnienia_do_budzeyt _2008.pdfObjaśnienie do projektu budżetu gminy na 2008 rok (objasnienia_do_budzeyt _2008.pdf - 77.257 KB)
Data publikacji: 2007-11-19 14:21:28 Redaktor: Marcin Panek
Nr_44_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 44/2007 (Nr_44_2007.pdf - 122.187 KB)
Data publikacji: 2007-12-05 09:25:19 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dokonującej wyboru kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie
Nr_45_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 45/2007 (Nr_45_2007.pdf - 114.863 KB)
Data publikacji: 2007-12-05 09:31:36 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko ds. obsługi informatycznej Urzędu.
Nr_46_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 46/2007 (Nr_46_2007.pdf - 131.197 KB)
Data publikacji: 2007-12-05 09:53:51 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i wydzierżawienie nieruchomości komunalnych Gminy Michałów.
Nr47_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 47/2007 (Nr47_2007.pdf - 238.074 KB)
Data publikacji: 2008-01-07 10:37:50 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007
Nr48_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 48/2007 (Nr48_2007.pdf - 87.613 KB)
Data publikacji: 2008-01-07 10:44:26 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007
Nr49_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 49/2007 (Nr49_2007.pdf - 233.297 KB)
Data publikacji: 2008-01-07 10:46:35 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarzadzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007
Nr50_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 50/2007 (Nr50_2007.pdf - 223.926 KB)
Data publikacji: 2008-01-07 10:49:10 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007
Nr_51_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 51/2007 (Nr_51_2007.pdf - 301.587 KB)
Data publikacji: 2008-02-01 09:09:01 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2007
3__2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 3/2007 (3__2007.pdf - 443.948 KB)
Data publikacji: 2008-04-14 14:49:23 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Michałowie.
13__2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 13/2007 (13__2007.pdf - 389.008 KB)
Data publikacji: 2008-04-14 15:21:26 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Michałowie
zarz_35_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 35/2007 (zarz_35_2007.pdf - 537.885 KB)
Data publikacji: 2008-04-15 07:53:35 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Michałowie
zal1_35_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 35/2007 - załącznik nr 1 (zal1_35_2007.pdf - 315.701 KB)
Data publikacji: 2008-04-15 07:56:40 Redaktor: Marcin Panek
zarzadzenie_27a_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów 27a/2007 (zarzadzenie_27a_2007.pdf - 60.564 KB)
Data publikacji: 2008-09-05 08:53:07 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31.08.2007r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i jednolitego stroju.
zarzadzenieNr22_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów 22/2007 (zarzadzenieNr22_2007.pdf - 57.636 KB)
Data publikacji: 2009-01-16 11:22:27 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 17 lipca 2007 rok w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji opisującej zasady polityki rachunkowości w Gminie Michałów.
zarzadzenieNr21_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów 21/2007 (zarzadzenieNr21_2007.pdf - 52.452 KB)
Data publikacji: 2009-01-16 11:25:27 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 7 lipca 2007 rok w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałów
zarzadzenie_Nr20A_2007.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów 20A/2007 (zarzadzenie_Nr20A_2007.pdf - 71.165 KB)
Data publikacji: 2009-01-16 11:35:06 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Michałów.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2617
Utworzył: Łukasz Pawłowski, data utworzenia: 2007-01-23 07:47:50
Opublikował: Łukasz Pawłowski, data publikacji: 2007-01-23 07:55:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY MICHAŁÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl