Strona główna BIP
URZĄD GMINY MICHAŁÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZĄDOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY WŁADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZĄD GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak załatwić sprawę ?
Struktura organizacyjna Urzędu
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dostęp do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urzędzie Gminy w Michałowie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Biblioteka Gminna
Zespoły Placówek Oświatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

Sołectwa

 ORG. POZARZĄDOWE

Współpracy z organizacjami pozarządowymi

 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarządzenia Wójta Gminy
Podatek i opłaty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o środowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzależnień i Przemocy w Michałowie

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Michałów
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Michałów
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Michałów

 Majątek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Budżet Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 Dług i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudostępnione w biuletynie

Informacje nieudostępnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Biblioteka GminnaDo druku


Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowie znajduje sie pod adresem: www.bip-biblioteka.michalow.pl


Na terenie gminy działają biblioteki:


- Biblioteka Gminna w Michałowie

Adres strony internetowej : www.biblioteka.michalow.pl

czynna w poniedziałek - sobota w godz. 10.00-18.00.


- filia Biblioteki w Górach

czynna w wtorek, czwartek w godz. 10.00-18.00.

 


Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele.
Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu.
Główne kierunki i działania biblioteki:
- pobudzanie i rozwijanie aktywności czytelniczej,
- utrwalanie nawyków czytania wszystkich grup społecznych w szczególności dzieci i młodzieży,
- kształtowanie zainteresowań i potrzeb czytelniczych, upowszechnianie czytelnictwa jak najszerszym kręgom społecznym,
- rozwijanie działalności informacyjnej biblioteki, usprawnianie warsztatów informacyjnych, podejmowanie działań w celu bardziej efektywnego wykorzystania zbiorów.
- inicjowanie własnych akcji czytelniczych, organizowanie wszelkiego rodzaju form pracy z książką, czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym w celu rozczytania środowiska,
- popularyzacja biblioteki i zbiorów bibliotecznych poprzez formy wizualne.


Księgozbiór biblioteki (na dzień 25.01.2006 r.) w Górach wynosi 7647 woluminów zaś w Michałowie 10474. 


Załączone pliki
Zalacznik_Uchwala_Nr_XXVIII_180_2005_09_15_Gminna_Biblioteka_Publiczna_Michalow.pdfZałącznik - Uchwała Nr XXVIII/180/2005 (Zalacznik_Uchwala_Nr_XXVIII_180_2005_09_15_Gminna_Biblioteka_Publiczna_Michalow.pdf - 321.335 KB)
Data publikacji: 2005-10-27 09:37:52 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Załącznik - Uchwała Nr XXVII/180/2005 Rady Gminy Michałów z dnia 15 września 2005 roku w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowie w samorządową instytucję pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Michałowie
Uchwala_Nr_XXVIII_180_2005_09_15_Gminna_Biblioteka_Publiczna_Michalow.pdf Uchwała Nr XXVIII/180/2005 (Uchwala_Nr_XXVIII_180_2005_09_15_Gminna_Biblioteka_Publiczna_Michalow.pdf - 45.776 KB)
Data publikacji: 2005-10-27 07:33:58 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Uchwała Nr XXVII/180/2005 Rady Gminy Michałów z dnia 15 września 2005 roku w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowie w samorządową instytucję pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Michałowie
uchwalaNr226_2010.pdfUchwała Nr XXXIX/226/2010 (uchwalaNr226_2010.pdf - 96.424 KB)
Data publikacji: 2010-05-10 13:48:10 Redaktor: Marcin Panek
Opis: UCHWAŁA NR XXXIX/226/2010 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowie

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 11576
Utworzył: Grzegorz Buski, data utworzenia: 2003-06-28 14:18:42
Opublikował: Grzegorz Buski, data publikacji: 2003-07-16 14:47:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY MICHAŁÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl