Strona główna BIP
URZĄD GMINY MICHAŁÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZĄDOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY WŁADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZĄD GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak załatwić sprawę ?
Struktura organizacyjna Urzędu
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dostęp do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urzędzie Gminy w Michałowie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Biblioteka Gminna
Zespoły Placówek Oświatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

Sołectwa

 ORG. POZARZĄDOWE

Współpracy z organizacjami pozarządowymi

 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarządzenia Wójta Gminy
Podatek i opłaty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o środowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzależnień i Przemocy w Michałowie

 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Władze Gminy, Przewodniczący Rady Gminy
Radni Gminy
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Wzór oświadczenia majątkowego

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Michałów
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Michałów
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Michałów

 Majątek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Budżet Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 Dług i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudostępnione w biuletynie

Informacje nieudostępnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2006Do druku
.

Załączone pliki
1_2006.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 1/2006 (1_2006.pdf - 86.558 KB)
Data publikacji: 2006-03-27 08:08:37 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Michałów
2_2006.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 2/2006 (2_2006.pdf - 88.156 KB)
Data publikacji: 2006-03-27 08:11:29 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Michałów.
3_2006.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 3/2006 (3_2006.pdf - 45.352 KB)
Data publikacji: 2006-04-18 08:13:44 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 8 marca 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
3_2006_zal1.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 3/2006 - załącznik nr 1 (3_2006_zal1.pdf - 143.602 KB)
Data publikacji: 2006-04-18 08:17:24 Redaktor: Grzegorz Buski
3_2006_zal2.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 3/2006 - załącznik nr 2 (3_2006_zal2.pdf - 182.329 KB)
Data publikacji: 2006-04-18 08:19:03 Redaktor: Grzegorz Buski
3_2006_zal3.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 3/2006 - załącznik nr 3 (3_2006_zal3.pdf - 116.523 KB)
Data publikacji: 2006-04-18 08:19:38 Redaktor: Grzegorz Buski
6_2006.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 6/2006 (6_2006.pdf - 83.234 KB)
Data publikacji: 2006-04-18 08:46:48 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006.
7_2006.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 7/2006 (7_2006.pdf - 135.733 KB)
Data publikacji: 2006-04-25 09:51:37 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 7 kwiecień 2006 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży.
5_2006.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 5/2006 (5_2006.pdf - 136.33 KB)
Data publikacji: 2006-04-25 10:00:49 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałów.
8_2006.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 8/2006 (8_2006.pdf - 164.057 KB)
Data publikacji: 2006-05-18 13:10:35 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie przydziału i częstotliwości prania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
9_2006.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 9/2006 (9_2006.pdf - 42.392 KB)
Data publikacji: 2006-05-18 13:13:40 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2006.
10_2006.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 10/2006 (10_2006.pdf - 143.668 KB)
Data publikacji: 2006-05-18 13:17:35 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
11_2006.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 11/2006 (11_2006.pdf - 29.497 KB)
Data publikacji: 2006-05-18 15:15:15 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 2 maja 2006 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia kontroli z realizacji budżetu SZOZ w Michałowie.
12_2006.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 12/2006 (12_2006.pdf - 42.79 KB)
Data publikacji: 2006-07-05 13:41:36 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 10 maja 2006 roku w sprawie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Michałowie.
13_2006.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 13/2006 (13_2006.pdf - 39.206 KB)
Data publikacji: 2006-07-05 13:45:51 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 10 maja 2006 roku w sprawie kontroli zewnętrznej w GOPS w Michałowie.
14_2006.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 14/2006 (14_2006.pdf - 66.107 KB)
Data publikacji: 2006-07-05 13:49:25 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006.
15_2006.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 15/2006 (15_2006.pdf - 56.429 KB)
Data publikacji: 2006-07-05 13:51:53 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006.
16_2006.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 16/2006 (16_2006.pdf - 24.868 KB)
Data publikacji: 2006-07-26 14:23:00 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie wydawania nieodpłatnie napojów zimnych dla osób świadczących pracę w Urzędzie Gminy w Michałowie, GOPS-ie, Bibliotece Publicznej w Michałowie.
18_2006_1.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 18/2006 (18_2006_1.pdf - 55.896 KB)
Data publikacji: 2006-08-07 12:01:49 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Gminnej do szacowania strat spowodowanych klęskami żywiołowymi na terenie gminy Michałów.
19_2006.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 19/2006 (19_2006.pdf - 112.274 KB)
Data publikacji: 2006-12-19 10:28:01 Redaktor: Łukasz Pawłowski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006.
22_2006.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 22/2006 (22_2006.pdf - 61.056 KB)
Data publikacji: 2006-12-19 10:28:58 Redaktor: Łukasz Pawłowski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006.
24_2006.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 24/2006 (24_2006.pdf - 29.844 KB)
Data publikacji: 2006-12-19 10:31:14 Redaktor: Łukasz Pawłowski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 27 września 2006 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2007 przez podległe gminne jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.
25_2006.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 25/2006 (25_2006.pdf - 32.392 KB)
Data publikacji: 2006-12-19 10:32:18 Redaktor: Łukasz Pawłowski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006.
26_2006.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 26/2006 (26_2006.pdf - 28.558 KB)
Data publikacji: 2006-12-19 10:36:50 Redaktor: Łukasz Pawłowski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 5 października 2006 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
26_2006_zalacznik_1.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 26/2006 - załącznik nr 1 (26_2006_zalacznik_1.pdf - 27.09 KB)
Data publikacji: 2006-12-19 10:37:48 Redaktor: Łukasz Pawłowski
26_2006_zalacznik_2.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 26/2006 - załącznik nr 2 (26_2006_zalacznik_2.pdf - 20.13 KB)
Data publikacji: 2006-12-19 10:39:01 Redaktor: Łukasz Pawłowski
28_2006.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 28/2006 (28_2006.pdf - 32.125 KB)
Data publikacji: 2006-12-19 10:44:03 Redaktor: Łukasz Pawłowski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 19 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006.
30_2006.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 30/2006 (30_2006.pdf - 330.506 KB)
Data publikacji: 2006-12-19 10:46:10 Redaktor: Łukasz Pawłowski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 30 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006.
31_2006.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 31/2006 (31_2006.pdf - 29.238 KB)
Data publikacji: 2006-12-19 10:46:57 Redaktor: Łukasz Pawłowski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 7 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006.
32_2006.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 32/2006 (32_2006.pdf - 28.144 KB)
Data publikacji: 2006-12-19 10:48:31 Redaktor: Łukasz Pawłowski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2007 rok.
33_2006.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 33/2006 (33_2006.pdf - 32.145 KB)
Data publikacji: 2006-12-19 10:49:36 Redaktor: Łukasz Pawłowski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006.
34_2006.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 34/2006 (34_2006.pdf - 112.259 KB)
Data publikacji: 2007-01-22 11:35:29 Redaktor: Łukasz Pawłowski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006.
Zarzadzenie_36_2006.pdfZarządzenie Wójat Gminy Michałów Nr 36/2006 (Zarzadzenie_36_2006.pdf - 69.529 KB)
Data publikacji: 2008-10-28 10:12:32 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej.
zarzadzenie_nr27_2006.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 27/2006 (zarzadzenie_nr27_2006.pdf - 76.86 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:50:38 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 9 października 2006 roku w sprawie utworzenia w Urzędzie Gminy w Michałowie funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.
zarzadzenie_nr27A_2006.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 27A/2006 (zarzadzenie_nr27A_2006.pdf - 88.461 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:52:18 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 9 października 2006 roku w sprawie powołania komisji ds. nagród.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2347
Utworzył: Grzegorz Buski, data utworzenia: 2006-01-26 13:56:33
Opublikował: Grzegorz Buski, data publikacji: 2006-03-27 08:12:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY MICHAŁÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl