Strona główna BIP
URZĄD GMINY MICHAŁÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZĄDOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY WŁADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZĄD GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak załatwić sprawę ?
Struktura organizacyjna Urzędu
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dostęp do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urzędzie Gminy w Michałowie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Biblioteka Gminna
Zespoły Placówek Oświatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

Sołectwa

 ORG. POZARZĄDOWE

Współpracy z organizacjami pozarządowymi

 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarządzenia Wójta Gminy
Podatek i opłaty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o środowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzależnień i Przemocy w Michałowie

 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Władze Gminy, Przewodniczący Rady Gminy
Radni Gminy
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Wzór oświadczenia majątkowego

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Michałów
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Michałów
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Michałów

 Majątek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Budżet Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 Dług i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudostępnione w biuletynie

Informacje nieudostępnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2005Do druku
.

Załączone pliki
9_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 9/2005 (9_2005.pdf - 22.635 KB)
Data publikacji: 2005-05-10 07:31:41 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 7 kwietnia 2005 roku w sprawie dnia wolnego od pracy
1_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 1/2005 (1_2005.pdf - 45.044 KB)
Data publikacji: 2005-05-10 07:33:41 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania wyborów uzupełniających w sołectwie Węchadłów
2_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 2/2005 (2_2005.pdf - 67.778 KB)
Data publikacji: 2005-05-10 07:36:14 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Turze Piaski dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Michałów zarządzonych na dzień 13 lutego 2005 roku
3_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 3/2005 (3_2005.pdf - 74.128 KB)
Data publikacji: 2005-05-10 10:33:39 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Węchadłowie dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Michałów zarządzonych na dzień 27 lutego 2005 r.
4_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 4/2005 (4_2005.pdf - 23.705 KB)
Data publikacji: 2005-05-10 10:36:30 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego oraz i tryb postępowania z dokumentacją w Urzędzie Gminy w Michałowie
5_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 5/2005 (5_2005.pdf - 94.468 KB)
Data publikacji: 2005-05-10 10:39:23 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
7_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 7/2005 (7_2005.pdf - 46.883 KB)
Data publikacji: 2005-05-10 10:41:28 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
8_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 8/2005 (8_2005.pdf - 62.141 KB)
Data publikacji: 2005-05-10 10:44:28 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2005
10_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 10/2005 (10_2005.pdf - 21.348 KB)
Data publikacji: 2005-06-24 10:17:47 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z 20 kwietnia 2005 roku w sprawie zakończenia sezonu grzewczego 2004/2005
11_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 11/2005 (11_2005.pdf - 25.361 KB)
Data publikacji: 2005-06-24 10:20:33 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z 18 maja 2005 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Przetargowej
12_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 12/2005 (12_2005.pdf - 60.481 KB)
Data publikacji: 2005-06-24 10:23:20 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z 1 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Turze Piaski dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Michałów zarządzonych na dzień 19 czerwca 2005 r.
13_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 13/2005 (13_2005.pdf - 79.925 KB)
Data publikacji: 2005-06-24 10:24:55 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z 1 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005
6_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 6/2005 (6_2005.pdf - 57.314 KB)
Data publikacji: 2005-06-30 14:41:42 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie układu wykonawczego gminy na 2005 rok
15_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 15/2005 (15_2005.pdf - 143.028 KB)
Data publikacji: 2005-10-13 17:17:25 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 11 lipca 2005 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gmina Michałów
16_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 16/2005 (16_2005.pdf - 83.958 KB)
Data publikacji: 2005-10-13 17:21:30 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 1 sierpienia 2005 roku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Michałów zarządzonych na dzień 21 sierpnia 2005 r
17_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 17/2005 (17_2005.pdf - 247.813 KB)
Data publikacji: 2005-10-13 17:24:32 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 sierpienia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005
18_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 18/2005 (18_2005.pdf - 109.898 KB)
Data publikacji: 2005-10-13 17:30:37 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 5 września 2005 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu technicznego sprzętu oraz porządku utrzymywanego w powierzonym mieniu komunalnym.
19_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 19/2005 (19_2005.pdf - 91.084 KB)
Data publikacji: 2005-10-13 17:33:02 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 5 września 2005 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
20_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 20/2005 (20_2005.pdf - 30.666 KB)
Data publikacji: 2005-10-13 17:35:26 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 14 września 2005 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2006 przez podległe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.
21_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 21/2005 (21_2005.pdf - 196.004 KB)
Data publikacji: 2005-10-13 17:40:03 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 14 września 2005 roku w sprawie opracowania "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy" w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasie wojny".
22_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 22/2005 (22_2005.pdf - 90.081 KB)
Data publikacji: 2005-10-13 17:42:42 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 15 września 2005 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
23_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 23/2005 (23_2005.pdf - 163.149 KB)
Data publikacji: 2005-10-13 17:45:05 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 23 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005.
26_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 26/2005 (26_2005.pdf - 156.15 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 07:20:42 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005.
27_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 27/2005 (27_2005.pdf - 175.843 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 07:24:13 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 3 października 2005 roku w sprawie Ragulaminu Pracy Urzędu Gminy w Michałowie
28_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 28/2005 (28_2005.pdf - 350.026 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 07:32:30 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 3 października 2005 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki publicznej w Michałowie oraz wprowadzenia Regulaminu jej pracy
29_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 29/2005 (29_2005.pdf - 86.093 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 07:44:36 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 4 października 2005 roku w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Michałowie
33_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 33/2005 (33_2005.pdf - 209.152 KB)
Data publikacji: 2005-11-08 13:23:07 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 14 października 2005 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
31_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 31/2005 (31_2005.pdf - 92.967 KB)
Data publikacji: 2005-11-08 13:28:38 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie powołania Komisji ds. nagród.
32_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 32/2005 (32_2005.pdf - 56.252 KB)
Data publikacji: 2005-11-08 13:31:28 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
34_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 34/2005 (34_2005.pdf - 225.374 KB)
Data publikacji: 2005-11-08 13:33:56 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 17 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005.
35_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 35/2005 (35_2005.pdf - 112.753 KB)
Data publikacji: 2005-11-10 07:18:39 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005.
36_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 36/2005 (36_2005.pdf - 25.808 KB)
Data publikacji: 2006-01-17 13:55:59 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2006 rok
36_2005_zal1.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 36/2005 - załącznik nr 1 (36_2005_zal1.pdf - 92.703 KB)
Data publikacji: 2006-01-17 13:57:22 Redaktor: Grzegorz Buski
36_2005_zal2.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 36/2005 - załącznik nr 2 (36_2005_zal2.pdf - 110.777 KB)
Data publikacji: 2006-01-17 13:58:40 Redaktor: Grzegorz Buski
36_2005_zal3.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 36/2005 - załącznik nr 3 (36_2005_zal3.pdf - 36.474 KB)
Data publikacji: 2006-01-17 13:59:20 Redaktor: Grzegorz Buski
36_2005_zal4.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 36/2005 - załącznik nr 4 (36_2005_zal4.pdf - 31.399 KB)
Data publikacji: 2006-01-17 14:01:56 Redaktor: Grzegorz Buski
36_2005_zal5.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 36/2005 - załącznik nr 5 (36_2005_zal5.pdf - 26.456 KB)
Data publikacji: 2006-01-17 14:02:32 Redaktor: Grzegorz Buski
36_2005_zal6.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 36/2005 - załącznik nr 6 (36_2005_zal6.pdf - 26.485 KB)
Data publikacji: 2006-01-17 14:03:37 Redaktor: Grzegorz Buski
36_2005_zal6a.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 36/2005 - załącznik nr 6a (36_2005_zal6a.pdf - 28.161 KB)
Data publikacji: 2006-01-17 14:04:57 Redaktor: Grzegorz Buski
36_2005_zal7.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 36/2005 - załącznik nr 7 (36_2005_zal7.pdf - 27.021 KB)
Data publikacji: 2006-01-17 14:05:25 Redaktor: Grzegorz Buski
36_2005_zal8.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 36/2005 - załącznik nr 8 (36_2005_zal8.pdf - 15.417 KB)
Data publikacji: 2006-01-17 14:06:44 Redaktor: Grzegorz Buski
36_2005_zal9.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 36/2005 - załącznik nr 9 (36_2005_zal9.pdf - 17.679 KB)
Data publikacji: 2006-01-17 14:46:18 Redaktor: Grzegorz Buski
36_2005_objasnienie.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 36/2005 - objaśnienie do projektu budżetu na 2006 rok (36_2005_objasnienie.pdf - 112.788 KB)
Data publikacji: 2006-01-19 10:13:59 Redaktor: Grzegorz Buski
36_2005_projekt_uchwaly.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 36/2005 - projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałów na rok 2006 (36_2005_projekt_uchwaly.pdf - 98.023 KB)
Data publikacji: 2006-01-19 10:16:23 Redaktor: Grzegorz Buski
38_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 38/2005 (38_2005.pdf - 182.982 KB)
Data publikacji: 2006-01-19 16:42:49 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
37_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 37/2005 (37_2005.pdf - 310.794 KB)
Data publikacji: 2006-01-19 16:54:59 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, użytkowanych przez jedostki organizacyjne, w tym i Urząd Gminy podległe Gminie Michałów
39_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 39/2005 (39_2005.pdf - 178.709 KB)
Data publikacji: 2006-01-19 16:58:47 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie określenia wymagać, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sięo uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
40_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 40/2005 (40_2005.pdf - 242.903 KB)
Data publikacji: 2006-02-21 12:32:45 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
zalacznik1_42_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 42/2005 - załącznik nr 1 (zalacznik1_42_2005.pdf - 203.453 KB)
Data publikacji: 2008-04-14 13:53:52 Redaktor: Marcin Panek
zarz_42__2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 42/2005 (zarz_42__2005.pdf - 416.051 KB)
Data publikacji: 2008-04-15 15:30:07 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 30grudnia 2005 r w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Michałowie
zarzadzenie_nr14_2005.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 14/2005 (zarzadzenie_nr14_2005.pdf - 74.962 KB)
Data publikacji: 2008-12-04 11:09:33 Redaktor: Marcin Panek
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 11 listopada 2005 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągnietego Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Michałowie.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2634
Utworzył: Grzegorz Buski, data utworzenia: 2005-05-10 07:28:40
Opublikował: Grzegorz Buski, data publikacji: 2005-05-10 07:29:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY MICHAŁÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl