Strona główna BIP
URZĄD GMINY MICHAŁÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZĄDOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY WŁADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZĄD GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak załatwić sprawę ?
Struktura organizacyjna Urzędu
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dostęp do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urzędzie Gminy w Michałowie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Biblioteka Gminna
Zespoły Placówek Oświatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

Sołectwa

 ORG. POZARZĄDOWE

Współpracy z organizacjami pozarządowymi

 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarządzenia Wójta Gminy
Podatek i opłaty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o środowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzależnień i Przemocy w Michałowie

 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Władze Gminy, Przewodniczący Rady Gminy
Radni Gminy
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Wzór oświadczenia majątkowego

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Michałów
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Michałów
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Michałów

 Majątek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Budżet Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 Dług i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudostępnione w biuletynie

Informacje nieudostępnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2004Do druku
.

Załączone pliki
16_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 16/2004 (16_2004.pdf - 55.278 KB)
Data publikacji: 2004-11-19 16:26:11 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 15 lipca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamównień publicznych
17_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 17/2004 (17_2004.pdf - 70.612 KB)
Data publikacji: 2004-11-19 16:30:50 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku nauczyciela kontraktowanego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
18_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 18/2004 (18_2004.pdf - 86.015 KB)
Data publikacji: 2004-11-19 16:35:12 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność Gminy Michałów
19_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 19/2004 (19_2004.pdf - 54.356 KB)
Data publikacji: 2004-11-19 16:38:45 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2005 przez podległe gminie jednostki budżetowe, zakłady budżetowe
20_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 20/2004 (20_2004.pdf - 160.846 KB)
Data publikacji: 2004-11-19 16:43:14 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2004
21_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 21/2004 (21_2004.pdf - 127.722 KB)
Data publikacji: 2004-11-19 16:48:51 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2004
23_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 23/2004 (23_2004.pdf - 64.518 KB)
Data publikacji: 2004-11-19 16:54:26 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 1 października 2004 roku w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własnośc Gminy Michałów
24_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 24/2004 (24_2004.pdf - 48.703 KB)
Data publikacji: 2004-11-19 16:57:45 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 20 października 2004 roku w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego Gminy Michałów
25_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 25/2004 (25_2004.pdf - 114.259 KB)
Data publikacji: 2004-11-19 17:00:40 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 28 października 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
26_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 26/2004 (26_2004.pdf - 46.201 KB)
Data publikacji: 2004-11-19 17:03:55 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2005 rok
informacja_o_mieniu_zmiany_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 26/2004 - załącznik 1 (informacja_o_mieniu_zmiany_2004.pdf - 50.8 KB)
Data publikacji: 2004-11-19 17:05:49 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Załącznik do Zarządzenia Wójta Nr 26/2004
informacja_o_mieniu_niezabudowane_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 26/2004 - załącznik 2 (informacja_o_mieniu_niezabudowane_2004.pdf - 69.15 KB)
Data publikacji: 2004-11-19 17:08:07 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Załącznik do Zarządzenia Wójta Nr 26/2004
informacja_o_mieniu_zabudowane_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 26/2004 - załącznik 3 (informacja_o_mieniu_zabudowane_2004.pdf - 69.219 KB)
Data publikacji: 2004-11-19 17:09:12 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Załącznik do Zarządzenia Wójta Nr 26/2004
15_2004_1.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 15/2004 (15_2004_1.pdf - 60.458 KB)
Data publikacji: 2004-11-30 12:09:22 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 rok
14_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 14/2004 (14_2004.pdf - 35.521 KB)
Data publikacji: 2004-11-30 12:13:37 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku w bibliotece publicznej w Michałowie i Górach na dzień 1 lipca 2004 roku
13_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 13/2004 (13_2004.pdf - 42.83 KB)
Data publikacji: 2004-11-30 12:17:37 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zgodnie z programem SAPARD.
12_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 12/2004 (12_2004.pdf - 41.039 KB)
Data publikacji: 2004-12-16 12:16:14 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 rok
11_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 11/2004 (11_2004.pdf - 81.053 KB)
Data publikacji: 2005-01-13 13:30:57 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2004
10_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 10/2004 (10_2004.pdf - 82.878 KB)
Data publikacji: 2005-01-13 13:38:59 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
10A_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 10A/2004 (10A_2004.pdf - 59.331 KB)
Data publikacji: 2005-01-13 13:45:00 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości z zabudowaniami Ośrodków Zdrowia w Michałowie, Górach i Sędowicach stanowiących własność Gminy Michałów, a oddanych w bezpłatne używanie Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Michałowie
9_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 9/2004 (9_2004.pdf - 26.058 KB)
Data publikacji: 2005-01-13 13:50:03 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2004
9_2004_zal.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 9/2004 - załącznik (9_2004_zal.pdf - 38.788 KB)
Data publikacji: 2005-01-13 14:13:20 Redaktor: Grzegorz Buski
8_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 8/2004 (8_2004.pdf - 51.154 KB)
Data publikacji: 2005-01-13 14:23:33 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2004
7_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 7/2004 (7_2004.pdf - 20.07 KB)
Data publikacji: 2005-01-13 14:31:21 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie: upoważnienie do prowadzenia samochodu służbowego
6_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 6/2004 (6_2004.pdf - 60.851 KB)
Data publikacji: 2005-01-13 14:37:04 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2004
22_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 22/2004 (22_2004.pdf - 60.66 KB)
Data publikacji: 2005-01-14 09:31:19 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 30 września 2004 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Michałowie
Regulamin_Organizacyjny_30_09_2004_zal1.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 22/2004 - załącznik (Regulamin_Organizacyjny_30_09_2004_zal1.pdf - 163.888 KB)
Data publikacji: 2005-01-14 09:32:55 Redaktor: Grzegorz Buski
1_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 1/2004 (1_2004.pdf - 49.621 KB)
Data publikacji: 2005-07-07 11:22:25 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 9 lutego 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia postępowania przetargowego w ramach realizacji przedsięwcięcia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zgodnie z programem SAPARD p. n. "Modrnizacja drogi gminnej Nr 1541001 Bujnówka - Sadkówka dł. 2,600 km"
2_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 2/2004 (2_2004.pdf - 50.761 KB)
Data publikacji: 2005-07-07 11:24:53 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 9 lutego 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia postępowania przetargowego w ramach realizacji przedsięwcięcia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zgodnie z programem SAPARD p. n. "Modrnizacja drogi gminnej Nr 1541012 Sędowice - Helenówka dł 1,950 m"
4_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 4/2004 (4_2004.pdf - 53.276 KB)
Data publikacji: 2005-07-07 11:28:20 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia postępowania przetargowego w ramach realizacji przedsięwcięcia dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z programem SAPARD p. n. : - Ujęcie wody w miejscowości Zagajów:' - Stacja wodociągowa Góry"' - Podłączenie miejscowości Góry do ujęcia wody w Zagajowie".
5_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 5/2004 (5_2004.pdf - 44.92 KB)
Data publikacji: 2005-01-13 14:40:09 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004
5_2004_zal_1.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 5/2004 - załącznik Nr 1 (5_2004_zal_1.pdf - 195.39 KB)
Data publikacji: 2005-07-07 11:41:48 Redaktor: Grzegorz Buski
5_2004_zal_2.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 5/2004 - załącznik Nr 2 (5_2004_zal_2.pdf - 413.957 KB)
Data publikacji: 2005-07-07 11:45:03 Redaktor: Grzegorz Buski
3_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 3/2004 (3_2004.pdf - 42.828 KB)
Data publikacji: 2006-02-20 11:15:38 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 10 lutego 2004 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Michałowie.
3_2004_zal.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 3/2004 - załącznik (3_2004_zal.pdf - 1462.35 KB)
Data publikacji: 2006-02-20 12:03:00 Redaktor: Grzegorz Buski
27_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 27/2004 (27_2004.pdf - 67.017 KB)
Data publikacji: 2006-04-25 12:38:11 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 29 listpada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2004
30_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 30/2004 (30_2004.pdf - 36.959 KB)
Data publikacji: 2006-04-25 12:41:13 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży.
31_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 31/2004 (31_2004.pdf - 38.82 KB)
Data publikacji: 2006-04-25 12:44:30 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie zasad korzystania z oprogramowania w Urzędzie Gminy w Michałowie.
34_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 34/2004 (34_2004.pdf - 22.121 KB)
Data publikacji: 2006-04-25 12:48:19 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie dni wolnych od pracy.
35_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 35/2004 (35_2004.pdf - 40.011 KB)
Data publikacji: 2006-04-25 12:50:05 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku na ostatni dzień roku obrotowego tj. 31.12.2004.
36_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów 36/2004 (36_2004.pdf - 82.912 KB)
Data publikacji: 2006-04-25 12:51:16 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2004.
38_2004.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 38/2004 (38_2004.pdf - 29.338 KB)
Data publikacji: 2006-04-25 12:58:39 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 30 września 2004 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej.
37_2004_1.pdfZarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 37/2004 (37_2004_1.pdf - 162.629 KB)
Data publikacji: 2006-05-17 10:59:00 Redaktor: Grzegorz Buski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Michałów z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Michałowie.
37_2004_zalacznik.pdf Zarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 37/2004 - załącznik (37_2004_zalacznik.pdf - 204.766 KB)
Data publikacji: 2006-05-17 11:00:26 Redaktor: Grzegorz Buski
37_2004_zalacznik1.pdf Zarządzenie Wójta Gminy Michałów Nr 37/2004 - załącznik nr 1 (37_2004_zalacznik1.pdf - 73.074 KB)
Data publikacji: 2006-05-17 11:00:58 Redaktor: Grzegorz Buski

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2984
Utworzył: Grzegorz Buski, data utworzenia: 2004-11-19 16:22:19
Opublikował: Grzegorz Buski, data publikacji: 2004-11-19 17:14:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY MICHAŁÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl