Strona główna BIP
URZĄD GMINY MICHAŁÓW - Biuletyn Informacji Publicznej www.michalow.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Konkursy

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2007
Rok 2011
Rok 2012

 Download

Programy komputerowe
Dokumenty informacyjne

 WYBORY SAMORZĄDOWE

Rok 2014
Rok 2010
Rok 2006

 Wybory

Wybory Parlamentarne 2014
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

 INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka Gminy

 STATUS PRAWNY

Akt utworzenia Gminy
Statut Gminy

 ORGANY WŁADZY

Wójt Gminy
Rada Gminy

 URZĄD GMINY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jak załatwić sprawę ?
Struktura organizacyjna Urzędu
Regulamin organizacyjny
Regulamin wynagradzania
Prowadzone rejestry
Skargi i wnioski
Dostęp do aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urzędzie Gminy w Michałowie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Biblioteka Gminna
Zespoły Placówek Oświatowych

 JEDNOSTKI POMOCNICZE

Sołectwa

 ORG. POZARZĄDOWE

Współpracy z organizacjami pozarządowymi

 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje ogólne

 PRAWO LOKALNE

Zarządzenia Wójta Gminy
Podatek i opłaty
Sesje Rady Gminy

 EKOPORTAL

Informacje o środowisku i jego ochronie

 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny do Spraw Uzależnień i Przemocy w Michałowie

 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Władze Gminy, Przewodniczący Rady Gminy
Radni Gminy
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Wzór oświadczenia majątkowego

 Dokumenty Strategiczne Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006
Strategia Rozwoju Gminy Michałów
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałów na lata 2008-2015
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Michałów
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Michałów

 Majątek Gminy

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

 Budżet Gminy

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 Dług i Pomoc Publiczna

2005 r.
2004 r.

 KONTROLE

RIO
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
NIK

 Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

 Informacje nieudostępnione w biuletynie

Informacje nieudostępnione w biuletynie

 LOGOWANIE DO BIP

Logowanie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
GruntyDo druku
 

Grunty

1) Tomaszów


L.p.

Numer działki

Klasa

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia działki [ha]

1

33/3

RIVb

0,01

0,24

S/RIVb

0,05

B/RIVb

0,18

2

93

S/RIVb

0,1900

0,19

3

79/2

RIVa

0,4700

0,5000

Br/RIVa

0,0300

RAZEM

0,93


2) Góry


L.p.

Numer działki

Klasa

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia działki [ha]

1

3

N

0,1800

0,1800

2

65

LsIV

0,3000

0,3000

3

126

B/RIVa

0,0200

0,0200

4

144

B/RIVa

0,1300

0,1300

5

201/3

B/RI

0,0800

0,0800

6

272

B/RIIIa

0,0400

0,0400

7

275

B/RIIIa

0,0400

0,0400

8

277

N

0,0900

0,0900

9

326

PsZVI

1,8200

1,8200

10

350

RIVa

0,1500

1,1400

RV

0,1900

PsZVI

0,8000

11

402

RII

0,1000

1,1100

RIIIa

0,5400

RIIIb

0,0200

RIVa

0,4000

RV

0,0500

12

500

RIIIb

0,1900

1,0900

RIVa

0,1000

RV

0,2300

PsZVI

0,5700

13

564

PsZVI

3,0000

3,0000

14

574

PsZVI

7,6200

7,6200

15

645

B/RIIIa

0,0400

0,0400

16

707

N

0,3300

0,3300

17

708

B/RIVa

0,0600

0,0600

18

201/6

RI

0,6800

5,5700

B/RI

0,8900

N

0,2600

Bz

3,74

19

223

RIVa

0,2100

3,7000

Bz

3,4900

20

1/1

R III a

0,3191

0,3461

R IV a

0,0270

21

159

R II

1,12

2,06

B/R II

0,94

22

199

R I

0,21

0,21

RAZEM

28,9761


3) Węchadłów


L.p.

Numer działki

Klasa

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia działki [ha]

1

204

N

0.4700

0,47

2

213

B/RIVb

0,1100

0,32

PsV

0,2100

3

214

PsV

0,2600

0,3200


W

0,0600

4

215

PsV

0,0900

0,1200

W

0,0300

5

405

RIVb

0,0500

0,3500


N

0,3000

6

655

RIVa

0,0200

0,9700

RIVb

0,0600

N

0,8900

7

495

RIVa

0,1500

0,8500

RIVb

0,3400

RV

0,3500

RVI

0,0100

8

147/1

RV

0,1400

0,1400

9

424

N

0,4700

0,4700

10

557

RIIIb

0,0200

1,5200

RIVa

0,1500

PsIV

1,3300

N

0,0200

11

691

RIVb

0,0300

0,1200

RV

0,0900

12

280/1

Bp

0,0300

0,0300

13

280/3

Bp

0,60

0,60

14

280/4

Bp

0,82

0,82

RAZEM

7,10 ha


4) Michałów


L.p.

Numer działki

Klasa

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia działki [ha]

1

361

N

1,3400

1,3400

2

437

N

0,3900

0,3900

3

520/2

RIVa

0,1065

0,1065

4

520/3

RIIIb

0,0960

0,1929

RIVa

0,0969

5

520/4

RIVa

0,0272

0,0272

6

520/5

RIVa

0,0398

0,0398

7

520/6

RIIIb

0,2740

0,9286

RIVa

0,6546

8

810

ŁIV

0,4100

0,61

ŁV

0,2000

9

944

B/RIIIb

0,0700

0,07

10

945/1

B/RIIIb

0,1300

0,13

11

1580/6

B/RIIIb

0,0900

0,09

12

455/2

RIIIb

0,0600

0,13

RIIIb

0,0700

13

1580/5

RIVb

0,2000

0,51RIVa

0,2200RIIIb

0,0900

14

313

PsIV

0,5200

0,52

15

1539/2

R IIIa

0,061

0,061

16

710/2

RIVb

0,2600

1,29

S/RIVb

0,1500

RV

0,2400

S/RV

0,2900

RV

0,1000

RVI

0,2500

17

701/4

B/RIII

0,0400

0,25

B/RIVa

0,1300

B/RIVb

0,0800

18

945/3

R III b

0,1400

0,2500

R IV b

0,1100

19

945/4

B r III b

0,0476

0,0476

20

945/5

B r III b

0,0676

0,0676

21

1014/4

R III a

0,06

0,50

R III b

0,07

R IV a

0,16

R IV b

0,02

R V

0,16

R VI

0,03

22

568/4

R IV a

0,03

0,03

RAZEM

7,5836 ha


5) Kołków


L.p.

Numer działki

Klasa

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia działki [ha]

1

109

RIIIa

0,0400

0,0600

N

0,0200

2

172

PsIV

0,1000

0,1000

RAZEM

0,1600


6) Jelcza Mała


L.p.

Numer działki

Klasa

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia działki [ha]

1

83

N

0,1800

0,1800

2

97

RIVb

0,1200

0,1200

RAZEM

0,3000


7) Pawłowice


L.p.

Numer działki

Klasa

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia działki [ha]

1

907

RV

0,0600

0,0600

2

368

N

0,6300

0,6300

RAZEM

0,6900


8) Jelcza Wielka


L.p.

Numer działki

Klasa

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia działki [ha]

1

163

PsVI

0,0700

0,1000

N

0,0300

2

182

PsIII

0,1900

0,2400


LsIV

0,0500

3

204

N

0,1400

0,1400


0,4800


9) Zagajów


L.p.

Numer działki

Klasa

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia działki [ha]

1

371

PsZVI

0,4600

0,4600

2

672

RIVa

0,1100

0,9400

RIVb

0,1800

N

0,6500

3

396

RVI

0,2200

0,2200

4

173/1

R V

0,06

0,3356

S/RV

0,07

B/R V

0,2056

5

370

R V

0,03

3,39

R VI

0,20

Rz VI

0,71

Ls V

2,45

6

178/1

R IV a

0,03

0,03

RAZEM

5,3756 ha


10) Zagajówek


L.p.

Numer działki

Klasa

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia działki [ha]

1

159

RV

0,0700

0,07

2

222

N

0,3500

0,35

3

23/1

Ł V

0,03

0,03

RAZEM

0,45 ha


11) Przecławka


L.p.

Numer działki

Klasa

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia działki [ha]

1

7

RIIIa

0,1100

0,1100

2

37

RII

0,0800

0,1700

N

0,0900

3

60

RIIIb

0,0500

0,2200

N

0,1700

4

124

LsV

0,1200

0,1200

5

142

RIIIb

0,0200

0,9500

RV

0,4300

RZVI

0,4500

Ls

0,0500

6

116/1

B/RIIIa

0,0500

0,0500

RAZEM

1,6200


12) Sadkówka


L.p.

Numer działki

Klasa

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia działki [ha]

1

38

PsIII

0,0500

0,0500

RAZEM

0,0500


13) Tur Górny


L.p.

Numer działki

Klasa

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia działki [ha]

1

172

RIIIb

0,1200

0,1200

2

17

PsIV

0,6200

0,6200

3

91

N

0,5100

0,5100

RAZEM

1,2500


14) Sędowice


L.p.

Numer działki

Klasa

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia działki [ha]

1

1084/1

BR III b

0,0800

0,0800

2

1074

BR IV a

0,3100

0,3100

3

284

N

0,2700

0,2700

4

945

N

0,2000

0,2000

5

1756

N

0,0200

0,0200

6

1757

N

0,5100

0,5100

7

1844

N

0,4900

0,4900

8

1819

R IV a

0,6100

2,1100

R V

1,2600

R VI

0,2400

9

1057/49

R III a

0,0050

0,0155

R III b

0,0105

10

1057/48

RIIIa

0,1550

0,1550

11

1088

N

0,3800

0,3800

12

1090

LsIV

2,6100

2,6100

13

1057/51

RIIIb

0,1282

0,1282

14

1058/3

RIIIb

0,0650

0,0954

RIVa

0,0304

15

1058/4

RIVa

0,0887

0,0887

16

1058/5

RIIIb

0,0090

0,2690

RIVa

0,2600

17

1058/6

RIIIb

0,1400

0,2822

RIVa

0,1422

16

1058/7

RIVb

0,0447

0,0447

19

1058/8

B/RIVa

0,0113

0,0113

20

1058/10

B/RIVa

0,0168

0,0168

21

1058/11

B/RIVa

1,1876

1,1876

22

1074

B/RIVa

0,3100

0,3100

23

1084/2

B

0,09

0,09

24

1091

Tk

0,1400

0,1400

25

1092

Ls

0,3700

0,3700

26

1093

Ws

0,1400

0,1400

27

1094

Tk

0,0400

0,0400

28

1095

Ws

0,2400

0,2400

29

1096

Tk

0,0200

0,0200

30

1097

Ws

0,3900

0,3900

31

1098

Tk

0,0200

0,0200

32

1099

Ws

1,3200

1,3200

33

1100

Tk

0,1300

0,1300

34

1103

ŁV

0,5000

0,5000

35

1104

Ws

0,1400

0,1400

36

1105

Tk

0,0200

0,0200

37

1106

Tk

0,0400

0,0400

38

1107

Tk

0,0400

0,0400

39

1108

Ws

0,7500

0,7500

40

1109

Tk

0,0400

0,0400

41

1110

Tk

0,0200

0,0200

42

1111

Tk

0,0300

0,0300

43

1112

Ws

1,7200

1,7200

44

1113

Ws

0,4800

0,4800

45

1114

Tk

0,0300

0,0300

46

1115

Tk

0,0300

0,0300

47

1116

Ws

0,4600

0,4600

48

1117

Tk

0,0600

0,0600

49

1118

Ws

0,8000

0,8000

50

1119

Ws

0,7000

0,7000

51

1120

Tk

0,0100

0,0100

52

1121

Ws

0,1100

0,1100

53

1122

Tk

0,0200

0,0200

54

1123

Tk

0,0400

0,0400

55

1124

Ws

0,2200

0,2200

56

1125

RIIIb

1,2800

1,2800

RAZEM

20,0244 ha


15) Tur Piaski


L.p.

Numer działki

Klasa

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia działki [ha]

1

487

RV

0,1600

0,3400

RVI

0,0400

RZVI

0,1400

2

826/1

RIVa

0,4900

0,5800

RIVb

0,0800

RV

0,0100

3

826/3

RIVa

0,1300

0,6100

RIVb

0,4800

4

611/1

R IV a

0,64

0,88

B/R IV a

0,24

5

611/2

B/R IV

0,02

0,02

RAZEM

2,43 ha


16) Wrocieryż


L.p.

Numer działki

Klasa

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia działki [ha]

1

915

RIVa

0,0700

0,0700

2

707

RIIIb

0,1200

0,4800

S/RIIIb

0,2000

B/R III b

0,16

3

578

N

0,5700

0,5700

4

903

N

1,2100

1,2100

5

904

N

0,0800

0,0800

6

909

RIVb

0,0500

0,0500

7

912

RIVb

0,0300

0,0300

8

914

N

0,3700

0,3700

RAZEM

2,8600


17) Polichno


L.p.

Numer działki

Klasa

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia działki [ha]

1

18

N

0,5900

0,5900

2

79

PsIII

0,4200

0,6000

N

0,1800

RAZEM

1,1900


18) Karolów


L.p.

Numer działki

Klasa

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia działki [ha]

1

236

LsV

0,1600

0,1600

2

262

PsZVI

0,1100

0,1100

RAZEM

0,2700
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2210
Utworzył: Grzegorz Buski, data utworzenia: 2004-10-12 08:31:05
Opublikował: Grzegorz Buski, data publikacji: 2004-10-12 08:31:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY MICHAŁÓW redaguje: Marcin Panek
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl