Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

mgr Dorota Purtak


URZĄD GMINY MICHAŁÓW
Michałów 115, 28-411 Michałów
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
www.michalow.pl