Struktura organizacyjna Urzędu

W skład Urzędu wchodzą następujące stanowiska pracy :

1. Wójt – Mirosław Walasek

2. Sekretarz – mgr inż. Henryka Gietka - Bębenek

3. Skarbnik Gminy – mgr Halina Głombińska

4. Kierownik USC – Aneta Błaszczyk

5. Stanowisko ds. powszechnego obowiązku obrony, zarządzania kryzysowego i oświaty 
mgr Urszula Nowak

6. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i zarządu mieniem
mgr inż. Anna Pytlak

7. Stanowisko ds. organizacyjnych, kadrowych i obsługi organów gminy
Paulina Jaros

8. Stanowisko ds. obsługi informatycznej Urzędu – mgr Marcin Panek

9. Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego, działalności gospodarczej i ochrony  środowiska – mgr Dorota Purtak

10. Stanowisko ds. inwestycji i infrastruktury gminnej – mgr inż. Jarosław Szałapski

11. Stanowisko ds. funduszy europejskich i rozwoju gminy
mgr Małgorzata Leszczyńska-Stawiarz

12. Stanowisko ds. gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej – Teresa Dzierżak

13. Stanowisko ds. zaopatrzenia, rolnictwa i obsługi kasowej – mgr Renata Dąbek - Nocuń

14. Stanowisko ds. księgowości budżetowej – dochody – Grażyna Hanas

15. Stanowisko ds. księgowości budżetowej – wydatki – mgr Wiesława Pasternak

16. Stanowisko ds. płac i rozliczeń – Elżbieta Ćmakowska 

17. Stanowisko ds. planowania finansowego i sprawozdawczości oraz spraw finansowych oświaty – mgr Agnieszka Bochen

18. Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat – mgr Joanna Majcher

19. Stanowisko ds. ewidencji podatków i opłat – Teresa Gajda

20. Stanowisko ds. podatku VAT i windykacji należności – mgr Katarzyna Bandura

21. Stanowiska pomocnicze i obsługi:

  - konserwatorzy.

W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze :
1. Wójt Gminy
2. Sekretarz
3. Skarbnik Gminy
- kordynuje i nadzoruje pracę stanowisk do spraw:
- wymiaru podatku i opłat,
- księgowości podatkowej,
- księgowości budżetowej.
4. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.


URZĄD GMINY MICHAŁÓW
Michałów 115, 28-411 Michałów
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
www.michalow.pl