Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałów na lata 2008-2015
.

URZĄD GMINY MICHAŁÓW
Michałów 115, 28-411 Michałów
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
www.michalow.pl