Biblioteka Gminna


Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowie znajduje sie pod adresem: www.bip-biblioteka.michalow.pl


Na terenie gminy działają biblioteki:


- Biblioteka Gminna w Michałowie

Adres strony internetowej : www.biblioteka.michalow.pl

czynna w poniedziałek - sobota w godz. 10.00-18.00.


- filia Biblioteki w Górach

czynna w wtorek, czwartek w godz. 10.00-18.00.

 


Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele.
Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu.
Główne kierunki i działania biblioteki:
- pobudzanie i rozwijanie aktywności czytelniczej,
- utrwalanie nawyków czytania wszystkich grup społecznych w szczególności dzieci i młodzieży,
- kształtowanie zainteresowań i potrzeb czytelniczych, upowszechnianie czytelnictwa jak najszerszym kręgom społecznym,
- rozwijanie działalności informacyjnej biblioteki, usprawnianie warsztatów informacyjnych, podejmowanie działań w celu bardziej efektywnego wykorzystania zbiorów.
- inicjowanie własnych akcji czytelniczych, organizowanie wszelkiego rodzaju form pracy z książką, czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym w celu rozczytania środowiska,
- popularyzacja biblioteki i zbiorów bibliotecznych poprzez formy wizualne.


Księgozbiór biblioteki (na dzień 25.01.2006 r.) w Górach wynosi 7647 woluminów zaś w Michałowie 10474. 


URZĄD GMINY MICHAŁÓW
Michałów 115, 28-411 Michałów
tel. (041) 356 52 43 fax. (041) 356 52 44
www.michalow.pl